Onderhandelaar Pascal Smet is tevreden: “Dit regeerakkoord is een ambitieus, progressief Brussels toekomstproject en ik ben blij dat het gedragen wordt door onze leden.”

De coalitie pakt in haar plannen de torenhoge jongerenwerkloosheid in en rond de hoofdstad aan. Met heel concrete maatregelen. Zo zal de nieuwe meerderheid sterk investeren in de persoonlijke begeleiding voor werkzoekenden. Ook komt er een zogenaamde 'jongerengarantie': elke werkzoekende jongere krijgt binnen de vier maanden een job, een stage of een opleiding. Daarnaast voorziet de regering ook een verlaging van de lasten op arbeid.

Met de terugkeer van sp.a in de Brusselse regering komt ook het thema duurzame mobiliteit terug hoger op de agenda. Voor sp.a is de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Dat staat duidelijk in het regeerakkoord en wordt vertaald in een reeks concrete projecten. Zo krijgt de volledige Kleine Ring afgescheiden fietspaden en wordt er een netwerk van fietssnelwegen uitgebouwd, ondermeer langs spoorwegbeddingen.

Een derde prioriteit is de bouw van 6.500 nieuwe woningen. Daarnaast wordt er ook een systeem van huurtoelagen ingevoerd. De afgelopen jaren ijverde sp.a al continu om de zwakste huurders op deze manier uit de wind te zetten.

Tot slot staat in het regeerakkoord ook duidelijk beschreven dat de nieuwe regering van het Kanaal de ruggengraat van Brussel zal maken. De opwaardering van de Kanaalzone tot een regio waar vrije tijd en wonen terug de bovenhand neemt is een project waar heel wat Brusselse sp.a-ers al een aantal jaren voor ijveren. "Dankzij dit akkoord zal Het Kanaal in de toekomst de verschillende wijken niet meer doormidden snijden, maar met elkaar verbinden", aldus Pascal Smet.