De Vlaamse Fietstelweek zit er al even op, maar in Leuven wordt naarstig verder geteld. “De officiële Fietstelweek stopte namelijk voor het academiejaar goed en wel op gang was gekomen”, zegt Mich De Winter, fractieleider in de gemeenteraad. “Daarom telt Leuven langer, anders zouden de tellingen een verkeerd beeld schetsen. De komst van de studenten heeft een grote impact op de cijfers.”  Ook sp.a Leuven telde mee.

Voorzitter Hendrik Delagrange, schepen Bieke Verlinden, gemeenteraadsleden Mich De Winter en Pierre Neefs, OCMW-raadslid Christophe Stockman en bestuurslid Koen Vermeersch stonden voor dag en dauw op om enkele uren fietsers te tellen. “Onder de noemer ‘meten is weten’, hebben we enkele uren fietsers geteld op drukke punten in Leuven, zoals de Vesaliusstraat en Blijde Inkomststraat”, zegt De Winter. “Alleen al in de Vesaliusstraat telden we tussen 8 en 9 bijna 1.000 fietsers, jong en oud. En allemaal ontzettend vriendelijk. Het aantal keer dat we een goedemorgen kregen, een glimlach of een zwaai was zelfs niet te tellen.”

Op verschillende strategische punten in het Leuvense liggen elektronische telpunten. Daarnaast registreeren fietsers hun route via een app en gaan tal van vrijwilligers op pad om manueel te tellen. “Met sp.a werken we hard aan een leefbaar Leuven”, zegt De Winter. “Duurzame mobiliteit, zoals fietsen, is daar een sleutelelement in. Onze schepenen en fractie bouwen al jaren aan de fietsstad die Leuven kan zijn. De Fietstelweek en alle vrijwilligers dragen daaraan bij.”