In januari leek er - eindelijk - een oplossing in zicht voor de Duitse Brug op de Aarschotsesteenweg.  Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) beloofde geld vrij te maken om de brug, die geregeld wordt aangereden door vrachtwagens, aan te pakken in 2017.

Maandagochtend reed er zich voor de zoveelste maal een vrachtwagen vast onder de Duitse brug met een enorme file tot gevolg.  Als het van sp.a Leuven afhangt komt de minister nu reeds met een oplossing in plaats van te wachten tot 2017.

“In 2017-2018 staat de aanpassing van de Duitse brug op het programma", zegt fractieleider Mich De Winter en Christophe Stockman, OCMW-raadslid. "Alleen is het veel dringender dat die brug wordt aangepakt. Vrachtwagens rijden zich er te vaak klem, ondanks allerlei inspanningen. Het is frustrerend dat we als stad niets te zeggen hebben, omdat het om een gewestweg gaat, en dus een Vlaamse bevoegdheid is.” 

Er is al van alles geprobeerd. Naast voldoende en grote signalisatie dat de brug slechts 3m45 hoog is, is gepoogd om via poorten met kettingen aan de brug vrachtwagenchauffeurs duidelijk te maken dat ze niet door konden. Als de kettingen rammelden, konden ze niet passeren. Het aantal ongevallen nam duidelijk af, maar de poorten werden geregeld aangereden. Bovendien kwam er kritiek van de buurtbewoners omwille van de geluidsoverlast. Na een ongeval met een vrachtwagen in maart 2014 raakten de poorten beschadigd en werden ze niet meer vervangen.

In 2017-2018 is het de bedoeling om het gemotoriseerde verkeer onder een nieuwe brug te laten rijden en om onder de Duitse brug enkel nog fietsers en voetgangers te laten passeren. Die nieuwe brug staat er trouwens al, maar is nog niet aangesloten op het wegennet. Onze oproep is duidelijk: maak in 2016  werk van de aansluiting van die brug, zodat de Aarschotsesteenweg niet wekelijks geblokkeerd wordt voor alle verkeer.