In het begin van deze legislatuur daagde  de nieuwe meerderheid ons uit met de stelling: hoe beter de oppositie hoe beter de meerderheid. Wij blijven die handschoen als sp.a opnemen. Wie één of meerdere gemeenteraden heeft meegemaakt is lovend voor onze dossierkennis en onze constructieve voorstellen Onze gemeenteraadsleden voegden een honderdtal punten toe aan de agenda van de maandelijkse gemeenteraad. 

Het waren punten van belang voor de gemeente, in vele gevallen werden ze ons aangereikt door belanghebbende medeburgers. Het ging telkens om punten die de gemeente warmer, duurzamer, socialer kunnen maken.  Een greep hieruit:

  • we stelden voor om voor kwetsbare groepen in de gemeente sociale correcties te voorzien onder meer bij naschoolse kinderopvang, lidmaatschappen van verenigingen, bij de afvalfactuur, evenwel met wisselend succes.
  • toegankelijke cultuur: bij de besparingen werden zowel het Gemeentelijk Teken- en Schildersacademie als de uitleenposten van de bibliotheek getroffen. De afschaffing van de GST was helaas niet te voorkomen, maar we hebben toch, zij het enkel voor de jongeren, een beperkter aanbod uit de brand kunnen slepen;
  • presentiegelden: sp.a Oud-Heverlee stelde in januari 2013 reeds voor om de voorzitter van de gemeenteraad  geen dubbel presentiegeld (200 euro in plaats van 400 euro) te geven, het presentiegeld voor het bijwonen van gemeenteraadscommissies (100 euro) af te schaffen en het presentiegeld voor de politieraad van de zone Dijleland op het wettelijk voorziene minimum van 60 euro te brengen. niets hiervan  werd door de meerderheid aanvaard. Toen dit punt de  media haalde legden we een voorstel op tafel voor volledige transparantie rond presentiegelden, ook zonder succes.
  • veilige fietsinfrastructuur. Enkele voorbeelden: voorstellen voor een veiliger alternatief voor de werken aan de Leuvensestraat in Sint-Joris-Weert en het fietspad-voetpad langs de spoorweg tussen de Bogaardenstraat en de Koebrug in Oud-Heverlee.
  • aandacht voor mobiliteit en natuur bij afleveren van bouwvergunningen.

 Jos Rutten en Joris Vanderveeren (al 30 jaar in de gemeenteraad), sp.a gemeenteraadsleden benadrukken: “ er is nog nooit zo stevig en tegelijkertijd bruggenbouwend  oppositie in Oud-Heverlee gevoerd”.