Op zondag 12 maart verkoos sp.a Liedekerke op zijn tweejaarlijkse statutaire ledenvergadering de nieuwe bestuursploeg voor de komende twee jaar. de 24 bestuursleden vormen een mooie mix van vaste waarden en nieuwe krachten.

Jan Velleman werd herverkozen tot voorzitter, met Tonny De Winter als ondervoorzitter en Etienne Marttin als penningmeester. Met Jelle Van der Weeën krijgt de afdeling een nieuwe secretaris terwijl Carry Reynders de website en sociale media onder haar hoede neemt. Met Larissa Cobbaert, Sven en Cédric Janssens en Anton Maes. zijn er niet minder dan vier Jong Socialisten in het bestuur opgenomen.

Naar aanleiding van de 'Dag van de vrijwilliger' werd Gusta De Mesmaeker letterlijk in de bloemetjes gezet. Sinds ruim 25 jaar zet Gusta zich belangeloos in voor sp.a, de seniorenbond, Viva, Jong Socialisten Pajottenland,... Op elk evenement in Liedekerke is zij present om te helpen. Haar smoutebollen zijn wereldberoemd in Liedekerke en omstreken…