OUDENBURG – Op de algemene ledenvergadering van sp.a van 23 juni wordt de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld en éénparig goedgekeurd. 

Lijsttrekker Ulrike Vanhessche licht toe: “ we hebben ervoor gekozen om in heel Groot-Oudenburg (alle deelgemeenten) een aantal kandidaten te selecteren. Ons team wordt versterkt met jonge, gemotiveerde en ervaren mensen van alle leeftijden”

Trots stelt ze de lijst met alle kandidaten voor aan de algemene ledenvergadering: Ulrike Vanhessche (1), Gino Dumon (2), Tahira Malik (3), Dirk Dumarey (4), Eline Vandekerckhove (5), Noël Alleyn (6), Pascal Garmyn (7), Priscilla van Os (8), Frank Deboysere (9), Nadia Adriaens (10), Jurgen Deconijnck (11), Christine Proot (12), Filip Hostyn (13), Greta Plyson (14), Patrik Everaert (15), Peter Dagraed (16), Jean Duysan (17), Sara De Bruyker (18), Anaïs Dekeyser (19), Karolina Bylinka (20) en Myriam Maes (21). Deze lijst en volgorde werd met handgeklap goedgekeurd.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen engageert Ulrike Vanhessche zich ook voor de lijst van de provinciale verkiezingen. Ze bekleedt de 9de plaats, Jurgen Vanlerberghe is lijsttrekker en Steve Vandenberghe en John Crombez zijn de lijstduwers.