Het provinciaal bestuur van sp.a heeft dinsdagavond Els Robeyns, Jean-Paul Peuskens en Ludwig
Vandenhove aangeduid als lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober. “Deze ervaren lijsttrekkers krijgen telkens een jongere als mede-lijsttrekker op de tweede plaats: Daan Deckers in het arrondissement Tongeren, Tine Jans in het arrondissement Hasselt en Loes Mispoulier in het arrondissement Maaseik. Met de slogan ‘Meer Limburg’ kiest sp.a duidelijk voor een grotere rol van het provinciebestuur in voor de Limburgers belangrijke beleidsdomeinen zoals mobiliteit, toerisme, economie en leefmilieu”, zegt provinciaal voorzitter Peter Vanvelthoven.

Bij de volgende provincieraadsverkiezingen zijn er 3 kiesarrondissementen in Limburg. “Eigenlijk kiezen we in elk arrondissement voor een gedeeld lijsttrekkerschap met op plaats 1 telkens een ervaren mandataris en op plaats 2 telkens een beloftevolle nieuwkomer. In het kiesdistrict Hasselt is dat gedeputeerde Ludwig Vandenhove (58j, Sint-Truiden) met op plaats twee Tine Jans (26j, Hasselt). In het kiesdistrict Maaseik Jean-Paul Peuskens (53j, Bocholt) met Loes Mispoulier (34j, Lommel) op twee en in het kiesdistrict Tongeren Els Robeyns (40j, Wellen) met Daan Deckers (31j, Maasmechelen)”, aldus provinciaal voorzitter Peter Vanvelthoven. Verder zijn er heel wat bekende gezichten op de drie provincieraadslijsten zoals burgemeester van Beringen Maurice Webers (3e plaats arr. Hasselt), Limburgs ABVV-voorzitter Pierre Vrancken (Lijstduwer arr. Tongeren) en Kamerlid Peter Vanvelthoven (lijstduwer arr. Maaseik). In arrondissement Hasselt duwen drie parlementairen de lijst: Bert Moyaers (plaats 13), Rob Beenders (plaats 14) en Meryame Kitir (lijstduwer). Het toont nogmaals aan hoe belangrijk de provincie Limburg is voor onze partij. De volledige lijsten treft u aan in bijlage bij deze perstekst.


Méér Limburg...
sp.a Limburg kiest duidelijk voor een versterkt provinciebestuur. “Het aantal provincieraadsleden vermindert, maar het belang van het provinciebestuur voor de Limburgers neemt de volgende jaren alleen maar toe”, zegt provinciaal voorzitter Peter Vanvelthoven.

“Brussel laat onze provincie steeds vaker links liggen. De economische as Antwerpen-Brussel wordt versterkt. Mobiliteitsprojecten als Spartacus komen niet van de grond. Besparingen bij de Lijn met onze provincie als voornaamste slachtoffer. En de overheveling van bevoegdheden als welzijn, cultuur en sport betekent vooral een besparing op kap van de Limburgers. De Vlaamse ruimtelijke visie op Limburg is bovendien ook erg verontrustend: Limburg wordt het ‘Park van Vlaanderen’.

Nieuwe tijden, nieuwe inzichten. Steeds vaker roepen de sociale en klimatologische grenzen van een geglobaliseerde flexi-economie vele vragen op. Voor sp.a is het duidelijk dat de antwoorden hierop veel dichter bij de mensen moeten liggen. Door te kiezen voor ‘méér Limburg’. Een keuze die we vandaag bij de andere partijen nauwelijks of niet aantreffen.
Daarom moeten we het heft in eigen handen nemen.
Zoals we vandaag al onze eigen economische transitie organiseren, zo moeten we een eigen mobiliteit ontwikkelen, de lokale markt versterken en inzetten op groene stroomproductie.

Kortom: méér Limburg!”


Duidelijke actiepunten…
sp.a Limburg schreef een uitgebreid programma dat we hier graag samenvatten in een beknopt aantal actiepunten.

Méér Limburg betekent...

Dat we groen zijn...
-> ’’Nieuwe grote coöperatieve energieprojecten waarin Limburgers zelf mee investeren;
’’-> Een sterk anti-zwerfvuilbeleid dankzij statiegeld en acties zoals een halfjaarlijkse stoeppoets;
’’-> De fiets als volwaardig alternatief voor de auto;
’’-> Gratis waterfonteintjes op vele plekken in onze provincie;
’’-> De maasstroming als energiebron laten onderzoeken;

bereikbaar...
’’-> Fietsostrades als comfortabele, veilige en snelle verbindingen tussen scholen, industrie en woonkernen;
’’-> Een eigen openbaar vervoersnetwerk uitbouwen in Limburg met Euregionale focus;

welvarend...
’’-> Ondersteuning en activering van werkzoekenden door begeleiding, gerichte opleiding en meer investeringen in onze sociale economie;
’’-> Sterkere Euregionale focus op de kennis van Frans en Duits in de Limburgse scholen;
’’-> Toeristische ontwikkeling uitbreiden door specifieke doelgroepen aan te boren: natuurtoerisme, shoptoerisme, zorgtoerisme, cultuurtoerisme, ...;
’’-> Smart Region: S-Lim is dé motor van de slimme innovatie die onze provincie een voorsprong zal geven;

en uiteraard solidair.
’-> een gelijk mantelzorgbeleid in elke Limburgse gemeente. Mantelozorgers zijn een belangrijke schakel in onze ouderenzorg;
’-> een opvangplan voor rondzwervende dieren, kattensterilisatieprojecten en de verdere professionalisering van de opvangsector.