“Kwart werkzoekenden in Limburg vindt moeilijk een job door gebrekkige mobiliteit”  kopte het Belang van Limburg op 26 december. In het Noorden van Limburg blijkt zelfs 35% een mobiliteitsbeperking te kennen bij het zoeken naar een job. Het brengt sp.a Limburg tot een duidelijke en haalbare conclusie voor onze provincie: “waarom kunnen we in Limburg het openbaar vervoer niet zelf organiseren en uitbaten, door te doen waar we het sterkste in zijn: samenwerken. De uitbouw van het succesvolle fietsroutenetwerk bewijst dat de Provincie Limburg projecten kan realiseren waar men tot in het buitenland naar komt kijken.  Het is de hoogste tijd om op vlak van openbaar vervoer een ander model uit te werken. De Vlaamse Regering hervormt vandaag het openbaar vervoer volgens een model dat nadelig is voor de Limburgers. Steeds meer belbussen worden afgeschaft en steeds meer Limburgers geraken niet meer op hun bestemming via het openbaar vervoer.”

Beenders en Vanvelthoven stellen voor om met betrekking tot het openbaar vervoer zelf de handen uit de mouwen te steken en ook zelf de regie te voeren rond eigen bussen en op termijn ook eigen tramverbindingen. “Enkel via deze weg kan elke Limburger het openbaar vervoer krijgen waar het recht op heeft en moeten reizigers geen uren in de bus zitten als ze van Lommel of Maaseik naar Hasselt willen. Want iedereen is het erover eens dat Limburg benadeeld is op vlak van openbaar vervoer, maar geen enkele regering doet er iets concreet aan.” 

Het is de hoogste tijd om de Limburgers het openbaar vervoer te geven waar ze recht op hebben. Vele politieke partijen, vele regeringen, hebben getoond dat het niet lukt voor Limburg. We moeten het zelf doen in onze ‘stad’ Limburg. De chauffeurs en vele werknemers tonen elke dag het beste van zichzelf maar door een beleid dat zich focust op cijfers en niet op reizigers geraken ook zij ook meer en meer gedemotiveerd, dat is jammer. sp.a Limburg vraagt aan de Regering snel duidelijkheid voor het personeel van De Lijn, en vraagt dat de diensten van De Lijn niet nog verder worden afgebouwd.

Peter Vanvelthoven: “De situatie rond openbaar vervoer in Limburg is dramatisch. Het is tijd voor actie. De Lijn zit in een permanente besparingsmodus en mist elke visie voor de toekomst. Snelbussen naar het noorden van Limburg en het Maasland blijven achterwege, tramverbindingen om de Noord-Zuid te ontlasten komen er maar niet. Als er dan (kleine) investeringen gebeuren, klopt de politiek zich op de borst, maar fundamenteel verandert er niks. De files in Limburg nemen alsmaar toe, de reizigers die het openbaar vervoer nemen dalen en werkzoekenden vinden geen job omdat ze geen vervoer vinden. Dat klopt niet. Dat moet anders.”

Rob Beenders: “Lokale besturen boksen op tegen baronieën als ze het aanbod van openbaar vervoer in hun gemeente willen aangepast zien. Het zijn de schepenen en burgemeesters die als eerste de klachten krijgen over het slechte bus-aanbod in hun stad of gemeente. Het zijn echter de lokale besturen die het beste zicht hebben op de noden van hun inwoners. Helaas lopen zij gefrustreerd tegen de muur die ‘De Lijn’ heet. De recente ingrijpende routewijzigingen in Hasselt bewijzen dit. Men vertrekt vanuit het budget, niet vanuit de noden van de mensen. Hoe verklaar je anders dat, door de wijziging, Hasselaren tot 2x moeten overstappen voor een traject van slechts enkele kilometers?”

Vervoersregio’s bieden geen oplossing

De hervorming rond de veelbesproken ‘vervoersregio’s’, waar steden en gemeentes meer inspraak zouden krijgen, is ook niet ideaal. De vervoersregio moet met gesloten beurs werken en iedereen moet unaniem akkoord zijn als een gemeente in Limburg een andere busverbinding wil. Gesloten beurs wil zeggen dat als er ergens iets bij komt het elders weg moet… als je unaniem moet beslissen creëer je stilstand  en vertraag je noodzakelijke investeringen, dat gaat ten koste van de (mogelijke) reiziger.  Je gaat steden en gemeentes tegen mekaar opzetten in plaats van ze te laten samenwerken.

Daarom moet Limburg het zelf doen. Zelf shuttles inlassen, zelf zorgen voor het juiste pendelvervoer op het juiste moment, zelf doen wat moet om elke Limburger te geven waar het recht op heeft: openbaar vervoer. We hebben bewezen dat we mobiliteitsnetwerken kunnen oprichten in Limburg, denk maar aan het fietsroutenetwerk. Laat ons nu hetzelfde doen voor openbaar vervoer. De financiering moet gebeuren via hogere overheden en via eigen financieringssystemen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven mee betalen aan de uitbouw van een goed en betrouwbaar openbaar vervoer voor hun werknemers. De coördinatie moet gebeuren door een coördinatiecentrum onder bevoegdheid van de Provincie. 

Vanvelthoven en Beenders roepen politiek en ondernemend Limburg op om dit voorstel een eerlijke kans te geven.