Belgische  ngo's en het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties klagen de  detentie van kinderen in gesloten centra al langer aan. Ook politiek lijkt  een en ander te verschuiven. Zo zijn de Belgische regeringsonderhandelaars  het erover eens dat er een alternatief moet komen. Wat dat precies zal  zijn, is nog niet duidelijk. En het is nooit helemaal uit te sluiten, aldus  senator Naima Lanjri (CD&V), dat in bepaalde gevallen een korte periode  van detentie toch nodig zal zijn. De SP.A distantieert zich intussen van  het beleid van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open  VLD). 'Mijn partij is in het verleden altijd loyaal geweest aan het beleid  van de minister, maar het opsluiten van kinderen is inhumaan', zegt  SP.A-voorzitster Caroline  Gennez  aan Knack.

Het  feit dat Roman en andere kinderen vandaag in Belgische gesloten centra  zitten, is dus niet alleen een schending van de rechten van het kind, het  is ook tegen de wil van de vorige en allicht toekomstige regeringspartijen.