Philippe De Coene, OCMW-voorzitter van Kortrijk, wordt de lijsttrekker van sp.a bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij gaat daarmee enthousiast in op de unanieme vraag van sp.a. De partij komt in Kortrijk op onder eigen vlag én met grote openheid en kondigt meteen vier onafhankelijke kandidaten aan: Jan Desmet, Hayat Achrifi, Machteld Cambier en Johan Verniest.

De Coene gaat er voluit voor. Als lijsttrekker is hij kandidaat fulltime burgemeester onder het motto
‘Een Kortrijk voor de mensen’. Op de eerste dag van de lente kondigt sp.a Kortrijk zijn lijsttrekker, vier onafhankelijke kandidaten en zijn inhoudelijke keuze aan.Met 'Een Kortrijk voor de mensen', kiest sp.a voor een toekomstgerichte en vernieuwende stad waar iedereen tot ontplooiing kan komen en waar we zorg dragen voor elkaar en voor de stad.

Zorg voor kinderen en jongeren, zorg voor gezinnen en mensen die hier hard werken en goed willen wonen, zorg voor senioren, zorg voor betaalbaarheid, zorg voor mensen in armoede, zorg voor veiligheid op elk uur van de dag, zorg voor veiligheid in het verkeer, zorg voor gezonde lucht, zorg voor gelijke kansen. In onze stad, in alle wijken en deelgemeenten, hoort iedereen erbij.

Dit wordt momenteel uitgewerkt in een samenhangend pakket voorstellen dat zowel grensverleggend als haalbaar en betaalbaar is en waarmee Philippe De Coene samen met het team naar de kiezer gaat.

Als OCMW-voorzitter stopte hij zijn parlementair mandaat om al zijn tijd te gebruiken voor Kortrijk. Als kandidaat-burgemeester wil hij op die weg verder gaan.

Openheid is hierbij belangrijk. Niet toevallig kondigen we daarom vier onafhankelijke kandidaten aan. Het zijn inwoners van de stad die elke dag het beste van zichzelf geven voor hun stad. Ze vertegenwoordigen elk een belangrijk thema in de stad en willen zich ten dienste stellen van hun medeinwoners

  • Machteld Cambier (47) woont op de wijk De Knok in Bissegem. Ze is de mama van Wout (14) en Delphine (26) en werkt als kinderbegeleidster. Machteld weet wat armoede is, ze engageert zich sterk voor A’kzie, de vereniging waar armen het woord nemen. Als wijsneus helpt zij de mensen hun weg te vinden tussen alle organisaties binnen het sociale veld in Kortrijk. Ze is zeer betrokken bij de realisatie van het armoedebeleid in onze stad.

De keuze voor sp.a: “Sp.a is een heel sociale partij. Een partij die open staat voor vele mensen die sterk verschillen, uit alle lagen van de bevolking. De armoedebestrijding is heel belangrijk om verder uit te werken. Kortrijk doet hier zeer goede zaken, samen met de mensen in armoede, maar we zijn er nog niet. Het lokaal bestuur moet alles op alles zetten zodat mensen niet in een isolement terecht komen.

  • Hayat Achrifi (24) is bijna afgestudeerd als bachelor Sociaal Werk aan de hogeschool Howest. Ze liep middelbare school in het Guldensporencollege en woont samen met haar zus, haar broer en haar ouders al 10 jaar in Kortrijk. Ze zet zich in als vrijwilliger om kinderen op een speelse manier Nederlands te leren en dat  als vrijwilliger bij de OK-klas van het wijkteam van de Zonnewijzer.

De keuze voor sp.a : “Door mijn studie en vrijwilligerswerk kom ik vaak in aanraking met de zwakkeren in de samenleving en die wil ik graag een stem geven. We zijn allemaal heel verschillend, maar als we samenwerken komen we er allemaal zoveel sterker uit. Ik vind het belangrijk dat mensen zelfredzaam worden, het Nederlands is heel belangrijk om te kunnen participeren.”

  • Johan Verniest (51) is reeds 17 jaar zaakvoerder van café Saint-Georges in de Voorstraat in het hartje van het winkelwandelgebied. Hij is getrouwd met Sylvie die als onthaalouder werkt en heeft drie dochters. Johan is geboren in een gezin van middenstanders. Hij wil meewerken aan de verdere heropleving van de binnenstad en wil zich inzetten voor een betere samenwerking tussen handelaars, stad en lokale organisaties. Een echte patron van een café, met een luisterend oor voor alle klanten. Hoort veel, communiceert veel.

De keuze voor sp.a: ”Als middenstander heb je zeer veel vragen en verneem je ook veel. Ik kreeg de voorbije jaren het meest gehoor bij de mensen van sp.a. Er werd ook eerlijke informatie gegeven en niet rond de pot gedraaid. Ik streef naar een betere samenwerking tussen stad, handelaars en de diverse organisaties. Ik besef dat het niet makkelijk is om altijd even goeie communicatie en samenwerking te hebben, maar met aan de kant te staan, los je niets op. We hebben allemaal al wel eens kritiek, en dat moet zo, maar ik wil er ook graag iets aan doen.”

  • Jan Desmet (68) woont op de wijk Walle. Hij was jarenlang actief als technisch begeleider bij het sociaal verhuurkantoor De Poort. Jan is één van de grondleggers van de natuurbeweging in Kortrijk. In 1984 al richt hij de eerste natuurwerkgroep op die later zou uitgroeien tot de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. Ook ligt hij mee aan de basis van natuurdomein De Kleiputten op ’t Hoge.Hij  is een ecologist pur sang. Jan werd volop betrokken bij de compensaties voor LAR-Zuid en realiseert nu mee de nieuwe natuurontwikkeling in Ghellinck en Kruiskouter in Bissegem.

De keuze voor sp.a:  “Ik zou graag het beleid dat nu gevoerd is verder zetten. Ik was zeer blij met de compensatie voor de LAR en dit geeft mij de kans mee te werken aan de uitwerking van natuurgebieden in het sterk verstedelijkte Bissegem. Ik wil graag nog meer aandacht voor biodiversiteit in de rand en groen in het centrum. Ik wil mijn expertise en ervaring in natuur en ecologie rechtstreeks in het beleid inzetten.”

Philippe De Coene: “In Kortrijk worden mooie resultaten neergezet, dat blijkt nog uit recente rapporten. Dat is te danken aan de goede verhouding tussen de coalitiepartners, nochtans drie zeer verschillende partijen. Maar door echte samenwerking en veel durf geraak je vooruit. Straks is het woord aan de kiezer.”

Voor meer info: Philippe De Coene 0477/45 32 32