Enkele weken geleden startte Woonpunt Mechelen met de afbraak van twee grote woonblokken in de Mahatma Gandhiwijk. De afbraak kadert in een grootschalig nieuwbouwproject in de sociale woonwijk waarbij alle appartementsgebouwen worden vervangen door nieuwbouw.


“Die afbraakwerken veroorzaken een grote stofoverlast”, zegt Sophie Bollen, voorzitter sp.a Mechelen. Wagens, terrassen, ramen, …  alles in de buurt is bedekt met een dikke laag stof. Bewoners spraken me erover aan en drukten terecht hun bezorgdheid uit. Vooral bij het laden van het bouwpuin op open vrachtwagens komt er veel fijn stof vrij. En dat fijn stof kan bij inademing inderdaad een gevaar betekenen voor de volksgezondheid”, zo zegt Bollen. 

Op beelden is te zien hoe op de bouwplaats grote stofwolken ontstaan. En hoe de bouwfirma een nevelkanon heeft opgesteld, dat echter niet effectief is aangezien het niet op het bouwpuin gericht staat. Op andere beelden is gelukkig wel te zien hoe een andere aannemer de af te breken gebouwen besproeit om zo stofvorming tegen te gaan. “Helaas draagt daar de arbeider zelf geen stofmasker”, zo merkt Sophie Bollen op.

Bollen roept Woonpunt en de Stad Mechelen op om na te gaan of de betrokken aannemers wetgeving en normen inzake volksgezondheid wel correct naleven. Een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden en aanhoudend droog weer waarbij visueel waarneembare stofverspreiding optreedt moet er aanvullend beneveld of bevochtigd worden.

“Het is voor ons duidelijk dat de aannemer in kwestie deze regelgving onvoldoende naleeft en hierop moet worden gewezen. Wij vragen dat Woonpunt en de Stad Mechelen actie ondernemen zodat er dringend maatregelen worden getroffen om de gezondheid van de bewoners én bouwarbeiders te beschermen”, zo besluit Sophie Bollen.