De laatste dagen woedt volop de maatschappelijke discussie over straatnamen en monumenten in de openbare ruimte. Politici, opiniemakers en historici stellen zich vragen bij bepaalde straatnamen en monumenten die onder andere verwijzen naar collaborateurs van het naziregime, of die het koloniaal verleden van België ophemelen zonder oog te hebben voor het leed van de Congolezen. Sp.a Mechelen vraagt om ook in Mechelen te onderzoeken welke straatnamen en monumenten beter zouden verdwijnen en heeft zelf twee concrete voorstellen.

“Want een straatnaam of monument heeft immers tot doel de herinnering aan iemand of een episode uit de geschiedenis levend te houden, het is een eerbewijs”, zo stelt sp.a-voorzitster, historica en geschiedenisleerkracht Sophie Bollen. “Daarom zullen we tijdens de volgende gemeenteraad voorstellen om alle straatnamen en openbare monumenten eens kritisch onder de
loep te nemen, om te kijken of ze wel representeren waar wij vandaag als stad Mechelen voor willen staan”, zo zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez.

Sp.a Mechelen ziet alvast 1 straatnaam en 1 monument graag verdwijnen. De Van Kerckhovestraat verwijst naar de Mechelaar Willem Frans Van Kerckhove die een nauwe medewerker van Leopold II was. In opdracht van deze koning, die met Congo-Vrijstaat (de voorloper van Belgisch Congo) zijn persoonlijke kolonie had, beging hij talloze wreedheden tijdens militaire expedities in het Noord- Oosten van Congo. Ook over het monument op de Schuttersvest stelt sp.a zich vragen. Het brengt hulde aan 31 Mechelaars die tijdens het koloniale bewind van Leopold II stierven en draagt de inscriptie ‘Zij gaven hun leven voor de beschaving.’ “Het monument werd ingehuldigd begin jaren 1950, toen er amper oog was voor de terreur die Belgische kolonialen hadden begaan in Congo-Vrijstaat. Beschaving brachten ze dus allerminst, wel ontwrichtten ze een hele samenleving met – volgens bepaalde historici – tien miljoen slachtoffers tot gevolg”, zo vertelt Sophie Bollen. Daarom zal Caroline Gennez in de gemeenteraad voorstellen om het monument te verwijderen en onder te brengen in het nieuw te openen stadsmuseum Hof van Busleyden of in de Dossinkazerne. “Zo kan het monument tenminste historisch gekaderd worden, als tijdsdocument”, zegt Gennez.

Tot slot pleit sp.a Mechelen ervoor om in de openbare ruimte hulde te brengen aan de slachtoffers van het Belgische koloniale regime. Dat kan bijvoorbeeld door de Van Kerckhovestraat om te dopen in de Boali van Ekolongo-straat. Boali was een Congolese vrouw en echtgenote van een dwangarbeider, die zich verzette tegen verkrachting door een bewaker, door hem werd
neergeschoten en vervolgens de voet werd afgehakt. Zij liet haar verminkingen fotograferen en verhaal optekenen, wat voor grote verontwaardiging zorgde in de (internationale) pers en de druk op Leopold II om te stoppen met zijn koloniale wanpraktijken opvoerde. Boali gaf de vele Congolose slachtoffers dus een stem en een gezicht. “We hopen dat ons voorstel tot naamsverandering door het Mechelse stadsbestuur wordt aangenomen. In een jaar waarin de stad Mechelen een stadsfestival organiseert rond mensenrechten en rechtvaardigheid, zou dit een mooie daad zijn om haar engagement rond dit thema te onderstrepen en een blijvend karakter te geven”, zo besluit Sophie Bollen.