Het spoorwegbedrijf vatte haar werken aan op 1 september en kondigde in een brief aan dat de werken na dit weekend ook tijdens de weeknachten tot eind september zullen doorgaan. “In hun brief spreken ze over “enige geluidshinder” maar ondertussen weten buurtbewoners wel beter” zegt OCMW-raadslid Indrani Muyldermans (sp.a). “Het gaat om hels lawaai dat heel wat mensen uit hun slaap houdt.”

“Als de werkzaamheden zoals aangekondigd nog een maand zullen doorgaan, dan is de impact op het welzijn van de buurtbewoners te groot.” aldus het raadslid. “We kunnen begrip opbrengen voor het feit dat openbare werken mogelijk hinder met zich meebrengen. Maar de slaap van mensen een maand lang verstoren is onredelijk.”

Sp.a Mechelen roept daarom spoorwegbeheerder Infrabel op om haar werkplanning te herzien zodat de nachtrust van buurtbewoners beter gerespecteerd wordt. ”Indien Infrabel geen gehoor geeft aan de oproep zullen we ons beraden over verdere stappen.” stelt Indrani Muyldermans.

Ook de gebrekkige communicatie kaart sp.a aan. Buurtbewoners hebben pas een brief van Infrabel ontvangen enkele dagen nadat de werken reeds waren gestart. Wanneer bewoners contact opnemen met de ‘Cel Info Buurtbewoners’  voor meer concrete informatie krijgen ze te horen dat de projectcoördinator van de desbetreffende werf in de loop van de week opnieuw contact zal opnemen. Ondertussen stapelen de slapeloze nachten zich verder op. “Ongehoord“ besluit OCMW-raadslid Indrani Muyldermans.