Gezinnen in armoede met jonge baby’s hebben het vaak moeilijk om de noodzakelijke babymelkvoeding aan te kopen. Daarom zal het Sociaal Huis binnenkort een project heropstarten waarbij deze gezinnen voor 30 euro per maand melkpoeder kunnen halen bij de apotheek.

Sp.a Mechelen toonde zich in het verleden een stevige pleitbezorger van dit project, dat in 2016 echter werd afgevoerd door het Sociaal Huis. “Dat de OCMW-voorzitter nu ingaat op onze aanhoudende vraag om het project herop te starten, vinden we dan ook zeer positief. Gezonde en goede voeding is belangrijk en zeker in de eerste levensmaanden van jonge kinderen cruciaal voor hun latere ontwikkeling.” zeggen OCMW-raadsleden Indrani Muyldermans en Sophie Bollen (sp.a).

Wel stellen we ons vragen bij de omschrijving van de doelgroep: alleen mensen die begeleid worden door het OCMW kunnen deelnemen aan het project. Daarom vragen we om de doelgroep uit te breiden tot iedereen die geniet van een verhoogde tegemoetkoming (vroeger bekend als het OMNIO-statuut). Want ook die mensen hebben een laag inkomen en moeite om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus Indrani Muyldermans.

 Verder vragen de raadsleden ook om te bekijken of het project niet kan uitgebreid worden tot oudere baby’s. Nu richt het project zich enkel op baby’s van 0 tot 6 maanden. “Kind en Gezin en de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde bevelen aan om minstens tot de leeftijd van 12 à 18 maanden opvolgmelk te geven aan baby’s. Dit is melk die verrijkt is met noodzakelijke voedingsstoffen die men niet terugvindt in gewone koemelk. Daarnaast pleiten we er ook voor om moeders in armoede meer te begeleiden bij het geven van borstvoeding. Dat kan via prenatale infosessies én door postnatale zorg door geconventioneerde vroedvrouwen beter te promoten. Vooral professionele ondersteuning tijdens de eerste weken na de geboorte blijkt een belangrijke factor te zijn om moeders te overtuigen door te gaan met borstvoeding. Want borstvoeding kost immers niets, en levert bovendien gezondheidsvoordelen op voor moeder én kind, op korte én lange termijn”, zegt Sophie Bollen.