Na maandenlang ontkennen kwam afgelopen gemeenteraad de boodschap dat Stad Menen in feite de drijvende kracht is achter de vele onteigeningen rond de Leiewerken. Meer zelfs, de politieke meerderheid van CD&V, N-VA en VLD stelde Leiedal aan om nog meer panden en gronden aan te kunnen kopen rond de Leie, deze keer niet met Europese subsidies of geld van Waterwegen & Zeekanaal maar met Meens belastinggeld als onderpand. Dat Burgemeester Fournier in de overeenkomst de belangen van privé-ontwikkelaars beter beschermt dan de Meense stadskas kan helemaal niet door de beugel voor sp.a-Groen raadslid Caroline Garreyn.

De voltallige oppositie stemde tegen de overeenkomst die de gemeenteraad buiten spel zet tot minstens 2022. Alle aankopen van panden door Leiedal worden enkel nog door het Schepencollege behandeld terwijl dit de bevoegdheid van de gemeenteraad is. Dat hiermee een blanco cheque wordt uitgeschreven waarbij mogelijks miljoenen euro’s Meens belastinggeld in achterkamertjes bekokstoofd kunnen worden is ondemocratisch, noemt raadslid Garreyn. Het amendement van sp.a-Groen die deze onwettelijkheid rechttrok werd weggestemd door CD&V, N-VA en VLD. Men kiest dus bewust voor dergelijke aanpak en laat ons dus enkel de mogelijkheid om de schorsing van deze overeenkomst aan te vragen bij de gouverneur.