Terwijl de Vlaamse regering het oneens blijft over de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen, hoopt oppositiepartij sp.a dat er zich rond het dossier een wisselmeerderheid kan vormen. Dinsdag leggen Groen en sp.a alvast hun eigen voorstellen rond statiegeld op tafel in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Sp.a roept meerderheidspartij CD&V - voorstander van de invoering van statiegeld - op haar voorstel te steunen.

Het verpakkingsplan van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) stond vandaag voor de tweede keer op de agenda van de Vlaamse regering. Maar tot een akkoord kwamen de coalitiepartners niet. 

“Open Vld en N-VA voeren blijkbaar liever een strijd tegen het milieu in plaats van het zwerfvuil want ook vandaag heeft minister Joke Schauvliege haar coalitiepartners niet kunnen overtuigen om haar verpakkingsplan goed te keuren”, reageert sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe. 

Hij betreurt dat de regering-Bourgeois nog steeds geen beslissing heeft genomen. “Elke minuut wordt een volle vuilniswagen plasticafval de zee in gedumpt. Dat men verwacht dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen zal zitten, is een meer dan duidelijke waarschuwing”, klinkt het. 

Wisselmeerderheid

Dinsdag leggen oppositiepartijen Groen en sp.a hun eigen voorstellen op tafel. “We zullen de minister een wisselmeerderheid aanbieden”, aldus Vandenberghe. Maar zelfs met de steun van CD&V en Groen, komt sp.a niet aan de verhoopte wisselmeerderheid. “We gaan maximaal proberen de parlementairen die statiegeld willen te overtuigen”, aldus sp.a-parlementslid Rob Beenders.