"Wij willen dat de sp.a een partij is die weet wat mensen verwachten, wat hun hoop en vrees is. Wij willen een samenleving die zorgt voor meer zekerheid en iedereen de vrijheid garandeert om zijn verwachtingen te realiseren."

Dat is de rode draad in de intentieverklaring Zorgen voor zekerheid, genieten van vrijheid waarmee kandidaat-voorzitter Caroline Gennez en kandidaat-ondervoorzitter Dirk Van der Maelen naar de voorzittersverkiezing van de sp.a trekken. Een greep uit de voorstellen.

De verdere aanvulling van het wettelijke pensioen via de tweede pensioenpijler moet een recht van elke werknemer worden, ongeacht sector of statuut. Wie op pensioen gaat, moet minstens 70% van zijn nettoloon behouden. Het bedrag van de kinderbijslag moet voor elk kind even hoog zijn. Zelfstandigen moeten evenveel krijgen en de rangorde van een kind binnen het gezin mag geen rol meer spelen. Leeftijd en handicap geven recht op een hogere bijslag.

Het aanbieden van een basispakket elektriciteit voor elk gezin moet de armoede terugdringen. Een gezin van vier dat nu voor een waarde van 81 euro elektriciteit krijgt, moet een pakket van 243 euro ontvangen.

Het belastingstelsel moet rechtvaardig worden vereenvoudigd. Het huidige complexe systeem met allerlei aftrekposten, "waarvan vooral mensen met een eigen boekhouder kunnen profiteren", moet worden vervangen door een eerlijker systeem op basis van premies. Voorts pleiten Gennez en Van der Maelen voor een correctere inning en een hardere strijd tegen fiscale fraude.

Het duo pleit voor een regularisatie van alle gezinnen met schoolgaande kinderen. Voor gezinnen die eventueel uitgewezen gaan worden, moeten halfopen centra worden opgericht, zodat de kinderen ondertussen naar school kunnen.

De partijwerking moet worden geherwaardeerd. "Geen angst voor het debat", klinkt het.