Op dinsdag 10 juli stelde sp.a Kortrijk zijn Top Tien voor oktober voor. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Philippe De Coene voert een jong team aan, met een verrassing op de tweede plaats: Nawal Maghroud is 26 jaar, master Bestuurskunde en werkzaam bij Financiën. De gemiddelde leeftijd van de sp.a Top Tien is 37,4 jaar.

De sp.a in Kortrijk zet al jaren in op verjonging en vernieuwing en gaat daar vandaag resoluut in verder. In 2013 werd Bert Herrewyn gelanceerd als schepen. In 2014 Tine Soens als parlementslid. In 2015 Axel Weydts als schepen. In 2016 Billy Buyse als kabinetsmedewerker. In 2017 Maxim Veys als voorzitter van Wonen Regio Kortrijk. In 2018 komen niet minder dan 13 nieuwe jongeren op de lijst en daarvan 4 in de Top Tien. Lijstduwer is fractieleider in de gemeenteraad Marc Lemaitre.

De Top Tien van sp.a Kortrijk

1. Philippe De Coene is 57 en voorzitter van het OCMW en in die hoedanigheid ook schepen van Sociale Zaken, ICT en 1777. Het nieuw sociaal beleid in Kortrijk is van zijn hand, met als eerste prioriteit de alomvattende strijd tegen armoede. Een beleid dat inspirerend werkt voor vele andere steden in binnen- en buitenland. Een greep uit zijn realisaties: het nieuwe woonzorgcentrum in Bellegem, het volksrestaurant Vork, de Deelfabriek op de Venning, de oprichting van W13, de oprichting van een consumentendienst, het programma @llemaal Digitaal of de gratis wifi in de centra van alle Kortrijkse gemeenten, de goedgekeurde plannen voor een nieuw woonzorgcentrum aan de Condédreef.

2. Nawal Maghroud is 26 en werkt nu bijna twee jaar bij de FOD Financiën op de stafdienst Personeel & Organisatie. Nawal heeft een master Bestuurskunde en een master Conflict en Development behaald aan de UGent. Ze nam deel aan het federale Jongerenparlement en liep stage bij het Vlaams departement van Onderwijs, meer bepaald bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Nawal Maghroud: ‘Ik kom uit een bescheiden gezin waar onderwijs altijd belangrijk werd geacht om vooruit te gaan in het leven. Tijdens mijn stage werkte ik rond laagopgeleide jongeren met eerste werkaanbiedingen, in samenwerking met scholen, lokale besturen en organisaties. Mijn opleidingen  heb ik afgerond met achtereenvolgens een masterproef over de gemeenteraadsverkiezingen en een masterproef over politieke campagnes.’ Als geboren en getogen Kortrijkzaan wil ik meebouwen aan een stad waar alle talenten ingezet worden om er op vooruit te gaan.’

3. Bert Herrewyn is 39 en schepen van Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Noord-Zuid. Hij woont samen met zijn vrouw en twee kindjes in Heule. Bert werd als jongere verkozen in 2006 als gemeenteraadslid. Hij plantte netto 6845 nieuwe bomen in Kortrijk, bouwde (eindelijk) de nieuwe fuifzaal op Kortrijk Weide, legde er een warmtenet naast en richtte AjKo op, zodat er meer vrijetijdsaanbod is voor àlle kinderen en jongeren. 

4. Axel Weydts is 36 en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Hij woont met zijn partner John Deloof op Overleie. Axel zette zich de voorbije jaren volop in voor de fietser in onze stad. Met de talrijke realisaties uit het actieplan Kortrijk Fietst, de autovrije zondag, de realisatie van nieuwe ondergrondse parkings op de Houtmarkt en op het Buda-eiland kreeg de fietser in Kortrijk de nodige extra ruimte. De kentering is ingezet. Het gevoerde mobiliteitsbeleid haalde de voorbije jaren enkele belangrijke prijzen binnen én een nominatie voor de award van fietsstad. Hij realiseerde ook de verlaging van de Leieboorden, de parel aan de kroon van de openbare werken.

5. Tine Soens is op haar dertigste één van de jongste parlementsleden in het Vlaams parlement, waar haar focus ligt op jongeren, onderwijs en buitenlands beleid. Ze studeerde internationale politiek aan de Universiteit Gent en na een stage in het Europees Parlement kon ze aan de slag als parlementair medewerker van Philippe De Coene in het Vlaams Parlement. Ze was jarenlang actief bij Chiro Korneelke in Aalbeke en bij de lokale afdelingen van 11.11.11 en Vredeseilanden.

6. Maxim Veys is 31 en afgestudeerd als historicus en politicoloog. Ondertussen is hij beleidsmedewerker voor OCMW-voorzitter Philippe De Coene. Voor Maxim is geen engagement teveel. Hij is medeoprichter van het muziekfestival Tacticz.be, voormalig scoutsleider bij scouts Groeninge, was bestuurslid bij Jeugdhuis Reflex en internationaal secretaris bij de Jongsocialisten. Zijn eerste betaalde werkervaring was als bouwvakker en zo stond hij op verschillende werven in  vlaanderen. Daar zag hij toestanden die toonden wat ongelijkheid is. Toen hij de kans kreeg om actief mee te werken met sp.a aan een beter sociaal beleid in zijn thuisstad ging hij met veel enthousiasme de uitdaging aan. Want goed beleid begint in de steden. Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en als jonge huiseigenaar vindt Maxim inzetten op betaalbaar wonen essentieel. Iedereen moet de kans krijgen om in een degelijk huis of appartement te wonen.

7. Billy Buyse (25) heeft een master politieke wetenschappen en volgt een lerarenopleiding in CVO Creo. Ondertussen werkt ze als campagnemedewerker van sp.a nationaal. Ze is niet alleen leergierig, maar gebruikt haar kennis om Kortrijk te veranderen. Billy wil dat iedereen kan meegenieten van een florerend Kortrijk. Zij deed dat door haar engagement als leider in scouts Groeninge, als vrijwilliger bij medialab Quindo, in jeugdhuis Reflex en in het Europese Jongerenparlement. Ze helpt vaak mee in de kledingzaak van haar moeder Isabelle. Ondernemen zit in het Kortrijkse DNA. Daarom vindt Billy het belangrijk dat er brede scholen zijn die samenwerken met alle organisaties in de buurt van de school, én dat die een goede sociale mix hebben. Samen met het Kortrijkse cultuuraanbod kan het ondernemerschap van de creatieve Kortrijkzanen verder worden uitgedragen.

8. Hayat Achrifi (25) woont samen met haar ouders, broer en zus in het hart van de Sint-Janswijk. Ze is afgestudeerd als sociaal werker aan de Howest en is 25 jaar oud. Door haar studies en vele vrijwilligerswerk komt Hayat vaak in aanraking met mensen die het moeilijk hebben en die wil ze graag een stem geven. Hayat gaat ervan uit dat we allemaal heel verschillend zijn, maar dat we er met samenwerking allemaal zoveel sterker uitkomen. Zelfredzaamheid brengt mensen vooruit en taal is voor Hayat belangrijk om te kunnen participeren. Zo geeft ze in haar vrije tijd Nederlandse les in wijkcentrum de Zonnewijzer om anderstaligen te versterken.

9. Sigrid Depraetere is 46 en woont in de Draaiweg in Aalbeke met haar zoon en dochter. Ze werkt als verpleegkundige bij de dienst thuiszorg van de Bond Moyson en is gespecialiseerd in de begeleiding van diabetespatiënten. ‘Bij mijn huisbezoeken voel ik de eenzaamheid vaak fysiek aan. Menselijk contact zorgt voor zachtheid, de maatschappij is momenteel veel te hard voor veel mensen, vaak senioren. Daar wil ik iets aan doen. Sp.a is de partij die met tal van initiatieven in Kortrijk de strijd tegen eenzaamheid voert, zodat niemand achterop blijft.’ De zoon van Sigrid is Harm Vanhoucke, één van de grote beloften in de Belgische wielerwereld. Harm wordt als een groot klim- en rondetalent beschouwd en maakte op 1 juli de overstap van het U23-team naar de profkern van Lotto-Soudal. Mama Sigrid is Harms grootste supporter en staat mee in voor de omringende activiteiten rond deze Aalbeekse wielerbelofte.

10. Joost Bonte is 59 en gehuwd met Martien D'Heygers, vader van Pieter-Jan (34), An-Sofie (31) en Benjamin (25) en intussen grootvader van Vic, Mona, Boris en Hector. Hans Bonte, Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde, is zijn jongere broer en tevens zijn ‘beste vriend’.Als Kortrijkzaan is Joost Bonte voorzitter van de Unie der Zorgelozen, het sociaal-artistieke gezelschap gehuisvest in de Scala in de Pluimstraat. Joost zat 8 jaar op internaat in het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Hij haalde het diploma van sociaal assistent aan het Stedelijke Hoger Instituut voor Sociale Studies in Gent. Hij baatte tien jaar een kruidenierszaak uit om vervolgens les te geven in het Deeltijds Onderwijs in Kortrijk. Van hieruit startte hij 'Bledi', een jeugdhuis voor en van jongeren die geen onderdak vonden in het reguliere circuit van Kortrijkse jeugdhuizen. In 2001 werd hij coördinator voor alle straathoekwerkprojecten in Oost- en West-Vlaanderen. Vanuit die functie leerde Joost hoe langer hoe beter hoe het komt dat mensen in miserie verzeild geraken en wat dat met hen doet.

11. Marc Lemaitre is lijstduwer. Marc is 67 en werkte tot vorig jaar als commissiesecretaris Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement. Hij woont met zijn vrouw in de Goedendaglaan. Marc is het gemeenteraadslid met de langste geschiedenis, hij zetelt reeds 31 jaar voor de Kortrijkse socialisten in de gemeenteraad. Hij is ook voorzitter van Mobiel en zetelt in de politieraad. Als schepen maakte hij de Grote Markt autovrij en begon hij met de Shop&Go-parkeerplaatsen, die al snel nationale en internationale interesse kregen. Het leidde tot een Smart City Award van Agoria en Belfius in 2014, Unizo benoemde Kortrijk als meest ondernemende gemeente voor dit project. Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij zette hij vele renovatieprojecten in gang, waaronder de ECO-wijk op de Venning, die een Europese prijs won.