Op donderdag 4 mei bespreken we in de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement de (beperkte) evaluatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Beperkt omdat de echte evaluatie is uitgesteld naar juni, ondanks het feit dat voor de antwoorden op vragen rond het VAPA er steeds werd verwezen naar " de evaluatie". 

Wat bespreken we vandaag dan? De regering is decretaal verplicht een evaluatie van het VAPA te voorzien twee jaar na indiening. Wat we nu hebben gekregen is in de eerste plaats een inventaris waar alle acties opgesomd zijn volgens een bepaalde status: uitgevoerd, in uitvoering, met vertraging en gepland. Daarbij nog een overzicht van de verschillende armoedetoetsen die uitgevoerd en in uitvoering zijn en een nota die beide documenten toelicht. Zonder meer nuttige documenten waar veel informatie in terug te vinden is. Maar waar geen maatregelen aan verbonden zijn.

Wanneer we deze documenten analyseerden merken we dat halfweg de regeerperiode er van de 162 maatregelen in het armoedeplan zeven zijn uitgevoerd. 136 zijn er in uitvoering, tien zijn uitgebreid, voor vier is al een afspraak gemaakt en vier zijn vervallen, bijvoorbeeld als gevolg van de staatshervorming. Eén maatregel heeft vertraging opgelopen.

Volgens minister Homans is haar armoedebeleid daarmee op kruissnelheid gekomen, al rept ze niet meer over de 'trendbreuk' in de armoedecijfers die ze in februari nog zag.

Wanneer we de 1-euromaaltijden onder de loep nemen, toch het speerpunt van dit beleid, kunnen we enkel vaststellen dat in 2016 gemiddeld amper 75 kinderen per dag die maaltijd kregen, terwijl de kinderarmoede in Vlaanderen liefst twaalf procent bedraagt. Dat kun je zelfs geen druppel op een hete plaat meer noemen.

Ook het overleg met de federale staatssecretaris voor Armoedebestrijding loopt mank. Het laatste overleg destijds met Elke Sleurs (N-VA) - die intussen is opgevolgd door ­Zuhal Demir (N-VA) - dateert van eind augustus vorig jaar. Nieuw overleg is niet gepland.

Daarom stelt de SP.A heeft een tienpuntenplan klaar om het armoedebeleid bij te sturen. Het plan voorziet onder meer dat de minister van Armoedebestrijding voor de armoedetoets ook kan ingrijpen in het beleid van de andere ministers De partij wil een belastingvrije schijf voor het basisverbruik van energie en progressieve tarieven daarbovenop, en sociale correcties op de waterfactuur.