[image] Het partijbureau van sp.a beslist vrijdag of sp.a verder zal deelnemen aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Dat zegt Caroline Gennez na een gesprek met Kris Peeters over zijn nota.

Woensdagmiddag legde Vlaams kandidaat-minister-president Kris Peeters zijn nota voor aan de vier mogelijke coalitiepartners. Een team van drie sp.a-onderhandelaars begaf zich naar het gesprek. Voorzitter Caroline Gennez werd vergezeld door uittredend minister Frank Vandenbroucke en directeur van de studiedienst Jan Cornillie. “Een nota met eten en drinken”, zegt Caroline Gennez achteraf. “Maar op basis van dit gesprek beslissen we niet meteen of we in deze regering willen stappen.”

De eerste reden is dat sp.a een daadkrachtige regering wil. “Met vier kunnen we kaarten,” aldus Gennez, “maar met drie is het efficiënter regeren.” De tweede reden, benadrukt de voorzitter, is dat het sp.a vooral om de inhoud te doen is. “Wij willen garanties op een regeerakkoord met sociale accenten. Met jobzekerheid en woonzekerheid voor de gewone mensen. Er staan aanzetten tot die zaken in de nota, maar dat is eigen aan een startersnota.”

N-VA en CD&V zeiden eerder al, op basis van dezelfde nota, enthousiast te zijn. Caroline Gennez wil dat dus nog niet doen. “Dat is voorbarig. We gaan dit eerst doorpraten met het partijbestuur en deze nota verder onder de loep nemen. Vrijdag komt ons antwoord.”