Anneke Crevits die in de OCMW-raad voor de sp.a zetelt als fractieleider is niet gewonnen voor deze aanpak."Gemeenschapsdienst betekent gewoonweg werken met goedkope werkkrachten, bovendien belet het dat deze mensen gaan zoeken naar werk of een opleiding zullen volgen", aldus Anneke Crevits. "Ons standpunt is dat al wie werkt een behoorlijk loon moet ontvangen en geen aalmoes van 1 euro per uur ... dit ruikt overigens naar uitbuiting. Bovendien, door leefloners in te zetten gaan hiermee sowieso jobs verloren, zelfs als je geen vaste werknemers ontslaat, dan nog zijn het volwaardige jobs die je niet creëert. Minstens een deel van de leefloongerechtigden zullen nu het werk doen dat anders door gewone betaalde werkkrachten zou worden verricht."

"Het project 'gemeenschapsdienst' is zogezegd op vrijwillige basis, maar wij vinden hier geen 'vrijwilligheid' in terug", zegt Anneke Crevits. "In de wet wordt ingeschreven dat je werkbereidheid kan laten blijken door het aanvaarden van gemeenschapsdienst. Dit heeft duidelijk een dwingend karakter. Geef die mensen een job, in plaats van gemeenschapsdienst. Het invoeren van werken onder de minimumlonen, want dat is wat gemeenschapsdienst is, valt voor ons onder moderne slavernij. Gemeenschapsdienst invoeren voor leefloongerechtigden en asielzoekers gewoon omdat ze iets moeten terugdoen voor wat ze krijgen, is zinloos. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat de gemeenschapsdienst vaak stigmatiserend werkt. Bovendien hangt de uitkering van het leefloon meestal samen met persoonsgebonden problemen die op korte termijn niet kunnen worden opgelost zoals armoede, psychische problemen, een handicap of een moeilijke familiale situatie. Voor sp.a Blankenberge is het duidelijk dat het project gemeenschapsdienst absoluut geen goed idee is. Wij willen investeringen zien in échte tewerkstelling."