Fractieleidster Karin Temmerman: “Samen met de PS hebben wij al een tijdje geleden een heel concreet wetsvoorstel ingediend voor een meerwaardebelasting. We nodigen CD&V alvast uit om niet langer te aarzelen en het samen met ons te realiseren.”. De massale betoging van donderdag, de affaire Luxleaks en de verkoop van Omega Pharma hebben de vermogenswinstbelasting opnieuw hoog op de politieke agenda gezet. sp.a vindt dit niet meer dan logisch en is tevreden met de reactie van CD&V. Fractieleidster in de Kamer Karin Temmerman: “Wij zeggen al van dag 1 dat dit een onrechtvaardige regering is, omdat ze alle lasten op de schouders legt van de gezinnen, de werkenden, de gepensioneerden, de uitkeringsgerechtigden. En dat alleen maar omdat ze koppig de grote vermogens wil ontzien. We zijn tevreden dat CD&V dit ook inziet en dat zij daartoe de vermogenswinstbelasting op tafel legt.” sp.a wil er ook geen gras laten over groeien en biedt CD&V een concrete helpende hand. Parlementslid Peter Vanvelthoven: “Wij hebben samen met de PS al een tijdje geleden een concreet wetsvoorstel voor een meerwaardebelasting ingediend. Dat is onze absolute prioriteit in de commissie Financiën. Wij nodigen CD&V uit om dit nu samen te realiseren.” Met deze meerwaardebelasting wil sp.a de lasten op arbeid verlagen. Als die lastenverlaging gericht gebeurt, dan levert dat ook veel meer jobs op dan de indexsprong, zo kondigden de socialisten vorige week al aan. Karin Temmerman: “Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we maken werk van een echte taksshift en we creëren veel meer jobs dan de onrechtvaardige indexsprong. Het zijn namelijk ook niet de lonen van de mensen die omlaag moeten maar de lasten er op.” Peter Vanvelthoven benadrukt tenslotte dat enkel met een dergelijke meerwaardebelasting er zou kunnen gesteld worden dat iedereen een inspanning levert. Ook de rijksten van de samenleving. “85% van de aandelenwaarde zit bij de rijkste 1,5% van de bevolking, bij zij die hun geld voor hen kunnen laten werken. Zij worden vandaag gespaard door de regering en een meerwaardebelasting kan daar verandering in brengen. Vandaag worden enkel de gezinnen geviseerd."