Sp.a Olen zal in 2018 naar de kiezer trekken met de nieuwe naam ‘Sociaal & Anders’. Een open lijst die versterkt wordt door onafhankelijke kandidaten. ‘Sociaal & Anders’ stelt zich voor met de slogan 'Jij maakt Olen!'. Marc en Jan geven tekst en uitleg waarom sp.a Olen deze stap heeft gezet.

Waarom de keuze voor een open lijst?

Jan: Men heeft de laatste tijd de mond vol van burgerinspraak. Over heel Vlaanderen worden een hoop nieuwe, open lijsten gevormd om alle mensen de kans te geven deel te nemen aan de toekomst van hun gemeente. Sociaal & Anders wilt ook de Olenaar een kans geven mee te helpen aan de uitbouw van een sociaal en duurzaam Olen. Iedereen die zich wil inzetten is welkom om onze lijst en werking te versterken.

Wat maakt ‘Sociaal & Anders’ zo sociaal?

Marc: De uitdagingen van een sociaal beleid zijn niet min. In een steeds meer diverse samenleving - divers op tal van domeinen zoals gezinsvorm, arbeidscontracten, inkomens, cultuur, afkomst, overtuiging etc. - is het de taak van Sociaal & Anders om het SAMENleven net te versterken, mensen samen te brengen en solidariteit te verstevigen. Ongeacht je het nu moeilijk hebt of niet, willen we jou ten volle ondersteunen en alle kansen bieden.

Waar staat anders dan voor? Wat moet anders?

Jan: Enerzijds moet jij als Olenaar ook de kans krijgen om bij te dragen in het uitbouwen van Olen. We zetten ons in om jou continu te bevragen, om via digitale en persoonlijke weg in dialoog te gaan. Zo kan je op cruciale beleidsdomeinen en thema’s jouw stem laten horen.

Maar anderzijds moet er ook dringend een ander beleid komen.

Hoe zie je dit ander beleid dan, Marc?

Marc: Ik merk op dat de laatste 12 jaar er een gebrek is aan een lange termijn visie.

Zo werd er tot nu toe nauwelijks duurzaam geïnvesteerd op het vlak van milieu, sport en toerisme.De begroting moet uiteraard in evenwicht zijn. Maar dat mag ons niet beletten om een lange termijn visie op te bouwen, en te investeren.