OUDENBURG – Op de nieuwjaarsdrink, zondag 22 januari, kozen de sp.a leden een nieuw bestuur en werd meteen het startschot gegeven van de verkiezingscampagne. Ulrike Vanhessche geeft de voorzittershamer voor de komende 2 jaar door aan Gino Dumon. Patrick Borret blijft secretaris en Noël Alleyn volgt zichzelf op als penningmeester. Ulrike Vanhessche, Myriam Maes, Tahira Malik, Sandra Smis en nieuwkomer uit Ettelgem Nadia Adrians zijn de overige bestuursleden.

“Eerst werden de kandidaturen afgewacht. Alle leden konden zich kandidaat stellen voor één of meerdere functies binnen de partij. Na intern overleg en met steun van de federatie hebben we een voorstel uitgewerkt voor de leden. De algemene ledenvergadering ging akkoord met het voorstel”, aldus de nieuwe voorzitter.

“Het is mijn bedoeling om open te communiceren met de inwoners over het beleid die sp.a voert in onze stad. Vele projecten staan in de steiger: de Abdijhoeve, de uitbreiding van de sporthal Ter Beke, een nieuw multifunctioneel complex voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) en de speelpleinwerking in de Bekestraat, de bouw van het Lokaal Dienstencentrum en niet te vergeten het toekomstig Crematorium op de site De Keignaert in Zandvoorde, waar Oudenburg deelgenoot is samen met Oostende, Bredene en Middelkerke. Al deze mooie projecten worden gerealiseerd zonder de belastingen te verhogen en met een begroting in evenwicht. Dit was een belofte van sp.a voor de verkiezingen van 2012 en dit maken we tot op vandaag nog altijd waar als kleine partij binnen de coalitie. Ook na 2018 willen we met sp.a deel uitmaken van het beleid. In 2012 behaalden we 3 zetels en onze doelstelling is om dit resultaat minstens te kunnen herhalen in 2018. De komende maanden gaan we dan ook een goed verkiezingsprogramma opmaken samen met de inwoners. We zullen luisteren naar de mensen en samen met hen zullen we morgen maken: “Jij maakt morgen”. Het wordt een lange en zware campagne die vandaag start. We zijn er klaar voor.”, besluit Gino Dumon.