“Moet er nog verf zijn?” De politica haalt het Plaisanceplein aan. De verkeerssituatie is er berucht, maar op een aantal plaatsen zijn de wegmarkingen nagenoeg volledig verdwenen. Muyldermans vindt dat onverantwoord. “Ik vermoed dat budgettaire redenen aan de basis liggen van het slechte onderhoud. Maar eigenlijk is er geen enkele goede reden om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers zo te grabbel te gooien. We willen een transparant onderhoudsplan met een duidelijk overzicht wanneer welke wegmarkeringen hersteld zullen worden”, zegt ze.

Volgens schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) is er geen probleem. “We hebben voor het onderhoud een raamcontract met een firma. We zullen erop aandringen dat dit snel wordt opgelost. Dit behoort tot het gewone onderhoud, ik denk dat het Plaisanceplein aan de aandacht is ontsnapt.”

Hij geeft nog mee dat Mechelaars altijd melding kunnen maken van problemen aan het openbaar domein. De onveilige situatie op het Plaisanceplein relativeert hij trouwens. “Ook ik heb veel kritiek gehad op de aanleg van dat kruispunt, maar het is zo ingewikkeld dat iedereen voorzichtig is en er bijgevolg geen ongevallen gebeuren”, aldus de schepen.

Bron: HLN