De regering-Verhofstadt heeft de belastingdruk verlaagd, de huidige ploeg is van plan de belastingen te verhogen', luidde gisteren de kritiek van de Vlaamse socialisten in de Kamer.

De oppositiepartij baseerde zich op de meerjarenbegroting. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) weerlegde de kritiek en benadrukte dat werknemers dit jaar een fiscale korting van 110 euro krijgen.


Tumult en onbegrip gisteren in de Kamercommissie Financiën. De aanleiding was het plotselinge vertrek van Reynders te midden van de voorstelling van zijn beleidsnota om de voetbalkampioenen van Standard te huldigen. Staatssecretaris Bernard Clerfayt zou in zijn plaats op de opmerkingen antwoorden. Maar dat was zonder de oppositie gerekend. 'Een gebrek aan respect voor het parlement', fulmineerde Peter Vanvelthoven (sp.a).

Na een schorsing van een halfuurtje waren de gemoederen bedaard en antwoordde Reynders op de kritiek van de sp.a. Kamerlid Dirk Van der Maelen interpelleerde Reynders gisteren over de meerjarenbegroting. Om een begrotingsoverschot van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te halen tegen 2011 voorziet de regering-Leterme I in een stijging van de belastingdruk tot 47,2 procent van het bbp, een stijging met 0,6 procentpunt van het bbp of 2 miljard euro. Volgens premier Yves Leterme (CD&V) is dat onder meer het gevolg van het geplande activeringsbeleid. Hoe meer mensen aan het werk, hoe meer belastinginkomsten, luidt de redenering.

Volgens de sp.a houdt die uitleg geen steek. Van der Maelen verwees naar de Leuvense professor Paul De Grauwe. Volgens hem stijgen niet alleen de belastinginkomsten, maar ook het bbp als een werkloze wordt geactiveerd.

Volgens Rob Van de Velde (Lijst Dedecker) dreigen na Chiquita ook andere bedrijven te beslissen te verhuizen naar het buitenland als de belastingdruk zo hoog blijft. Reynders had zijn antwoord klaar. De stijging van de fiscale druk is te verklaren door de progressiviteit van de belastingschalen. Wie meer verdient, komt in een hogere belastingschaal terecht.

Voorts wees hij erop dat een stijging van de belastingdruk niet betekent dat de regering de belastingen wil verhogen. In mei wordt de zogenaamde jobkorting verrekend in de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent een belastingverlaging van bruto gemiddeld 50 euro. De verhoging van de belastingvrije som vanaf juli betekent een fiscale korting van 60 euro, legde hij uit.

Buitenlandse afrekening

Reynders ontkende gisteren dat de fiscus belastingplichtigen die een rekening hebben in het buitenland niet controleert. Volgens Van der Maelen hebben 133.000 Belgen een buitenlandse rekening. Vaak vullen zij dat niet in op hun belastingbrief, waardoor de fiscus inkomsten misloopt. Volgens de sp.a'er heeft Nederland dankzij een grondige controle van de buitenlandse rekeningen bijna 400 miljoen euro opgehaald.PBL