Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) is tevreden met de aangekondigde maatregelen van de Vlaamse regering voor het basisonderwijs. Maar jij zegt in een reactie wel dat er nog enkele noodzakelijke beslissingen moeten worden genomen.

"De voorbije 2 jaar hebben we vanuit sp.a de signalen uit het veld, van vele basisschooldirecteuren en leerkrachten, omgezet naar concrete voorstellen. Dat minister Crevits deze nu oppikt, is een belangrijke eerste stap naar een alomvattend plan Basisonderwijs", aldus Vandenberghe.

Hij zegt op basis van rondetafelgesprekken en een symposium basisonderwijs twee resoluties met concrete voorstellen te hebben opgemaakt, die de positie van leerkrachten en directeurs in het basisonderwijs versterken. Vandenberghe is dan ook opgelucht dat "2,5 jaar overleggen met het werkveld tot enkele positieve resultaten heeft geleid".

Wel zegt hij nog erop te zullen blijven aandringen bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om ook de andere voorstellen uit zijn resoluties, zoals het voorzien van voldoende administratieve ondersteuning van directies, in elke school aanstellen van een voltijdse directeur en meer zorgondersteuning (M-decreet), op te nemen in het plan Basisonderwijs.