De afgelopen jaren leverde sp.a al heel wat inspanningen om de rechtstreekse en onrechtstreekse CO2-uitstoot van de eigen organisatie te beperken. Zo werd de isolatie van het gebouw waarin het nationaal secretariaat is gevestigd sterk verbeterd en werd het gebruik van elektriciteit beperkt waar mogelijk. Verder worden werknemers sterk aangemoedigd om gebruik te maken van het openbaar vervoer. sp.a houdt ook rekening met klimaatimpact bij de keuze van haar leveranciers. Die inspanningen versterken we nog in de komende jaren.

Samen met ‘Ondernemers zonder Grenzen’ berekenden we onze carbon footprint en kwamen we op een C02-uitstoot van 243 ton per jaar. Die impact wil de partij nu jaarlijks compenseren door te investeren in de aanplanting van bomen. sp.a gaat daarom in zee met ‘Ondernemers zonder Grenzen’, een organisatie die in West-Afrika bouwt aan de Great Green Wall en daarmee niet alleen ecologische maar ook economische en sociale winst creëert. ‘Ondernemers zonder Grenzen’ rekende uit dat onze C02-uitstoot dit jaar overeenkomt met het aanplanten van 6.075 bomen. De partij besliste om structureel samen te werken met ‘Ondernemers zonder Grenzen’ en de compensatie jaarlijks te herberekenen.

John Crombez: “Als iedereen zijn steentje bijdraagt maken we samen het verschil. Mijn moeder zou zeggen ‘praat er niet teveel over, geef zelf het goede voorbeeld’.”