Het kappen van dit deel van het bos ontlokte twee jaar geleden heel wat protest in Vlaanderen. In De Standaard verscheen op 5/9/2013 een Open Brief die door heel wat Bekende Vlamingen werd onderschreven. Bossen zijn  ‘hotspots voor de maatschappij, oases van rust’ klonk het toen. 

De Wilrijkse districtsraad was unaniem gekant tegen deze boskap. Het stadsbestuur hield hier echter geen rekening mee. Doordat Veritas besliste haar vestiging ergens anders te bouwen ligt de vlakte er nu bar en troosteloos bij. Er volgde vele beloftes van inspanningen door het districtscollege en wetgevend werk in Brussel maar .. tevergeefs.

Tot onze spijt stellen we vast dat er van een wettelijke bescherming van het resterende Wilrijkse Ferrarisbos totaal nog geen sprake is. We hebben daarom deze week in de Wilrijkse districtsraad uitdrukkelijk gevraagd om zulke wettelijke bescherming te eisen en  in te schrijven in het voorontwerp Bovenlokaal Groenplan van de Stad Antwerpen. We doen een oproep aan de Stad Antwerpen en de Vlaamse Regering om snel werk te maken van zulke bescherming voor dit zonevreemde, maar waardevolle bosgebied.