De rusthuisfactuur wordt voor veel senioren stilaan onbetaalbaar. Eerder waarschuwde Zorgnet al dat de besparingen van de Vlaamse regering de rusthuizen duurder maakt voor de patiënten en tal van rusthuizen naar de rand van het failissement drijft. Vandaag blijkt dat de gemiddelde rusthuisfactuur in Vlaanderen liefst 1.600 euro per maand bedraagt, terwijl het gemiddelde pensioen ongeveer 1.250 euro bedraagt. Liefst 75 procent van de senioren heeft een pensioen dat lager ligt dan de rusthuisprijs. Dat betekent in vele gevallen dat senioren moeten aankloppen bij hun kinderen of bij het OCMW om hun rusthuis te helpen betalen.

Voor sp.a is het erg belangrijk dat elke Vlaming uitzicht krijgt op een oude dag zonder financiële zorgen. “Dat kan perfect als de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid maar wil nemen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Mijn fractie zal bij de begrotingscontrole een concreet voorstel op tafel leggen om een maximumfactuur in de ouderenzorg in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft, ook voor mensen met een lager pensioen.”

Joris Vandenbroucke roept minister Vandeurzen op om deze problematiek ernstig te nemen. “Het enige wat we tot nog toe gezien hebben van deze regering zijn besparingen. De investeringen die zijn aangekondigd zijn voorlopig niet meer dan een druppel op een hete plaat. Er dreigt een groot tekort aan rusthuizen, en de rusthuizen die er wel zijn worden onbetaalbaar. In plaats van iedere Vlaming een hoopvol perspectief op een rustige oude dag te geven, bespaart deze regering op seniorenzorg.”