Recent nog werden een aantal studies gepubliceerd waaruit bleek dat singles meer betalen. In de supermarkt, voor water en elektriciteit, maar ook aan de belastingen. De fiscus bekijkt immers heel wat zaken op gezinsniveau. Ook de lokale gemeentelijke heffing maakt hier geen onderscheid in. Sp.a stelt voor om dit euvel te verhelpen.

 

Sp.a probeerde reeds vorig jaar de algemeen gemeentelijke heffing (AGH) van 190 euro af te schaffen en te vervangen door een lichte stijging van de onroerende voorheffing. Deze houdt immers veel meer rekening met ieders draagkracht en gezinssituatie. En het zou ook de lokale administratie ontlasten omdat deze belasting door de Vlaamse administratie wordt opgevolgd. Maar het bestuur wou ons daar niet in volgen.

 

Als we geen akkoord kunnen krijgen over een afschaffing, dan misschien wel over een aantal correcties. Een eerste voorstel hierbij is een korting voor alleenstaanden (met of zonder kinderen ten laste). Ze beschikken over een inkomen minder, maar moeten niettemin hetzelfde standaardbedrag van 190 euro ophoesten. Dat terwijl deze groep ook heel wat kwetsbare bewoners telt.

Sp.a stelt daarom voor om de groep alleenstaanden mee op te nemen in de beschermde categorieën die een gereduceerd bedrag van 110 euro meten betalen. Indien de stad de gederfde inkomsten wilt compenseren, kan ze deze ophalen via eerlijkere belastingen.

De reactie van de meerderheid was dat ze het criterium single zijn niet sluitend genoeg vonden. Wel, we geven ze gelijk, maar laat ons dan die redenering consequent doortrekken en de gemeentelijke heffing eenvoudigweg afschaffen. Zolang de stad hier geen werk van maakt, zullen we blijven correcties voorstellen in ene poging om stap voor stap toch naar een eerlijkere fiscaliteit te gaan.