De Glabbeekse sp.a afdeling lanceert vier jongeren bij de verkiezingen op 14 oktober 2018, zegt Johnny Reweghs voorzitter sp.a Glabbeek.

Jovi Desiron, Stefanie Willems, Lisa Lowies en Macy Humblet zijn de vier jonge Glabbekenaars die hun engageren in de gemeentepolitiek. Sociale, ambitieuze en actieve jonge mensen met een aparte, kritische kijk naar de problemen van de toekomst. Wij gaan binnen de gemeente Glabbeek acties aankaarten over duurzaamheid, mobiliteit, sociale cohesie en ruimtelijke ordening.  

Onder het motto “Waar een wil is, is een weg” gaan we deze campagne voeren in Glabbeek. Wij willen onze gemeente klimaatneutraal tegen 2040. Op alle openbare gebouwen moeten zonnepanelen komen en waar mogelijk kan een windmolen geplaatst worden. Betaalbare bouwgronden, iedere jongere droomt van een eigen woning en dit moeten we realiseren in onze eigen gemeente Glabbeek. Met de vergrijzing die in aantocht is willen we “Glabbeek Zorgt” nog verder zetten dat iedere oudere in Glabbeek van een waardig, respectvol oude dag kan genieten in hun thuisomgeving..

Johnny Reweghs voorzitter sp.a Glabbeek :  Met Jovi Desiron, Stefanie Willems, Lisa Lowies & Macy Humblet hebben we vier wilskrachtige jeugdige jongeren aangetrokken op onze verkiezingslijst. Deze drie speerpunten uit het jongerenprogramma willen in de volgende legislatuur gerealiseerd zien.