In vorige persberichten klaagden wij de laksheid aan van het huidige bestuur op dit vlak en de verloedering door geen of slecht onderhoud van bestaande trage wegen, waarin toch geïnvesteerd werd tijdens de voorgaande jaren.

Even dachten we een lichtje te zien in de duisternis toen het gemeentebestuur in september een ‘Infoavond Trage Wegen’. Met positief enthousiasme nam ook de Sp.a Plus fractie deel aan de infoavond. Helaas was de ontgoocheling groot bij het zien van  het eindresultaat: twee dikke lijnen die diagonaal over het plan van de gemeente getrokken werden die de kerken van Waanrode en Ransberg en de kerken van Hoeleden en Kortenaken met elkaar verbonden (zie kaart in bijlage).

Sp.a Plus Kortenaken besloot om dit anders aan te pakken en de inwoners zelf te raadplegen via het ondertekenen van een petitie ‘Heropening en onderhoud Buurtwegen in Hoelden’ en slaagde er in om in nauwelijks enkele weken 206 ‘Hoeledenaars’, ‘Kersbekers’ en ‘Ransbergers’ te motiveren om ons plan te ondersteunen.

Kortenaken telt tientallen buurtwegen (‘kerkwegen’, ‘cervitudes’) enkel al in deeldorp Hoeleden zoals o.a. te zien is op de Atlas der Buurtwegen (zie bijlage, Mobiliteit Vlaams-Brabant).

Het is niet de bedoeling om elk van deze buurtwegen te heropenen, te asfalteren of te betonneren, te onteigenen. Sp.a Plus wil ook geen kerken met elkaar verbinden via een voet- en fietsweg.

Sp.a Plus wil terrasjes, tavernes, rustplaatsen, scholen met elkaar verbinden. Wandelaars en fietsers die willen genieten van de pracht van het Hageland, van de fruitbloesems, van de herfstkleuren zijn niet geïnteresseerd in een kerkbezoek. Zij willen ergens kunnen halt houden om een koffietje of een pintje te drinken, hun fietsbatterij op te laden of gewoon even rustig op een bankje uitrusten.

Wandelen, mountainbiken, paardrijden en zelfs met een gewone fiets rondtoeren kan even goed op een vlakke en kort gemaaide grasstrook. En die strook moet voor ons geen 2 meter breed zijn zoals voorgeschreven door de overheid.

Ook de trajecten moet voor ons niet onvoorwaardelijk de trajecten zijn die beschreven worden in de Atlas waardoor stukken plantages, velden, weilanden en stallen zouden moeten onteigend worden.

Sp.a Plus wil …

  • het afstappen van het idee fixe van de verbinding van kerken met elkaar, maar opteren voor een verbinding van ‘rustplaatsen’;
  • de uitbouw van de buurtwegen kan dan in publiek-private samenwerking mee gefinancierd worden door de horecasector;
  • de heropening en onderhoud van 3 buurtwegen in Hoeleden zoals in het groen aangeduid op de kaart ‘Mobiliteit Vlaams-Brabant’;
  • de verwijdering van draadafspanningen die moet vervangen worden door sluizen of automatisch sluitende poortjes;
  • het verbod op het op eigen initiatief plaatsen van ‘privé terrein’ aan deze buurtwegen;
  • in overleg met de landbouwers en andere gebruikers zoeken naar een alternatief tracé in bepaalde gevallen;
  • het nivelleren en met gras aanleggen van deze buurtwegen;
  • en het regelmatig onderhoud van deze buurtwegen.