Sp.a wenst inhoudelijk te reageren rond recentelijke heisa WZC.

Dit doet sp.a niet toevallig naar aanleiding van 18 april: de Europese dag van de rechten van de patiënt.
Sp.a wil met dit persbericht het belang van patiëntenrechten benadrukken, en vandaag patiëntenrechten van bejaarden in het bijzonder in de kijker zetten.

Eerst en vooral wil sp.a klaar en duidelijk stellen dat inzetten op zorg en welzijn van ouderen voor hen prioritair is. En dat dit een onderwerp betreft waar niemand gebaat is met gekibbel. Dit is namelijk té belangrijk.

De noden en uitdagingen van de toekomst zullen een weldoordacht beleid vergen. Daarom is sp.a meer dan te vinden voor een heuse taskforce. Dit wil zeggen dat wij een speciale commissie met experts op het vakgebied nodig vinden voor het zorgplan van de toekomst. Er moet op een respectvolle wijze kunnen gesproken worden over de partijgrenzen heen.

De belofte voor een nieuw WZC is op zich heel mooi, maar wij zijn veel ambitieuzer dan dat.

Daarom pleit sp.a hier voor zorgvuldig overdachte investeringen.

Wij zijn als socialistische partij dan ook gewonnen voor het woonzorgdorp van de toekomst. Als stad zullen we alles moeten doen om thuisverpleging, thuiszorg, thuishulp en samenwerking over diensten heen te verbeteren (mantelzorgers, thuisverpleging, dokters, mutualiteiten, kinesisten, etc.)

Daarnaast wil sp.a ook hard inzetten op zorgwoningen en zorgappartementen, die de toegankelijkheid van de zorgbehoevenden in acht nemen.

Gezien de extreem hoge cijfers qua leeftijd in Blankenberge zullen we uiteraard een modern openbaar WZC nodig hebben waar we straks, nog meer dan vandaag, zwaar zorgbehoevenden moeten kunnen verzorgen in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Dit alles vraagt om voldoende personeel en dus bijkomende aanwervingen.
Daarnaast moeten mensen met hun pensioen een rusthuis kunnen betalen, zelfs als zware zorg nodig is.

Het is een hele uitdaging, maar het is absoluut zeker mogelijk, daarom is dit onderwerp dan ook allesbehalve gebaat met gekibbel.

Integendeel, een goed overwogen uitgestippeld beleid is hier absoluut noodzakelijk. De zorg voor onze ouderen is voor sp.a geen onderwerp voor de zoveelste show van de huidige coalitie.

De mensen verdienen een duidelijke en democratisch tot stand gekomen visie omtrent hun WZC nu en in de toekomst.

Tenslotte wenst sp.a dat mensen steeds in hun patiëntenrechten gewaarborgd worden. Voor sp.a staan de mensen op de eerste plaats, vroeger, nu en in de toekomst. Elke mening telt. En zolang een bejaarde wilsbekwaam is, dient het recht op vrije keuze van de manier van ouder worden, te worden nageleefd. Anneke Crevits Yves Catteceur