sp.a-voorzitter Gennez gaat met Freya Van den Bossche, Peter Vanvelthoven, Bruno Tobback en nieuwkomer John Crombez het socio-economisch programma van sp.a slijten. De roadshow komt er onder impuls van Jan Cornillie, baas van de studiedienst.

'Een nieuwe generatie, met een nieuwe boodschap', daar wil sp.a-voorzitter Caroline Gennez voor zorgen. Middel is een roadshow door heel Vlaanderen, waarbij de kopstukken van de partij in het uitstalraam komen. Voor alle duidelijkheid: geen Johan Vande Lanotte, Patrick Janssens of Frank Vandenbroucke, wel de 'nieuwe' generatie: Van den Bossche, Vanvelthoven, Tobback, aangevuld met Crombez en ook Pascal Smet en Kathleen Van Brempt. 'Elke provincie heeft zo een kopstuk in de roadshow. Voor Crombez, die de overstap maakt van 'technicus' naar echt politieker, is het meteen een kennismaking met het grote publiek', legt Gennez uit.

'Op 8 december gaan we van start in de KVS in Brussel, daarna trekken we naar heel Vlaanderen. Onze bijeenkomsten zijn open voor leden en niet-leden, voor de socialisten van morgen. We willen bij uitstek een netwerkpartij worden, waar iedereen zich betrokken voelt', zegt Gennez.

'Bedoeling is om onze nieuwe generatie in de kijker te zetten, maar evenzeer onze ideeën. We moeten in de huidige crisis een sociaal-economisch antwoord geven, een socialistisch verhaal voor een meer eerlijke samenleving', zegt Gennez. Bedoeling is dat we elke avond van de roadshow drie luiken behandelen: eentje rond 'werk en leven', een rond 'duurzaamheid in de economie', en een rond 'kinderen en de toekomst'.

'Het is de eerste keer dat mijn generatie met een recessie geconfronteerd wordt. De mensen hebben veel vragen, oude zekerheden over werk en een sociaal opvangnet vallen weg. Wij moeten daar als sp.a een antwoord op geven.'

'Het hele gebeuren wordt iets heel anders dan de tour van de Teletubbies destijds. We hebben de partij tegenwoordig op een heel andere manier gestructureerd. Nu is het tijd om met onze nieuwe generatie naar buiten te komen', zegt Gennez.

De Vlaamse socialisten kunnen een nieuw elan meer dan gebruiken. De huidige financiële crisis frustreert de sp.a geweldig: dit zou bij uitstek een socialistisch verhaal moeten zijn, maar ze slagen er niet in het te claimen. Integendeel. De kamerfractie van sp.a leek de afgelopen maanden te vaak een zootje ongeregeld, met als uniek hoogtepunt een optreden van kamerlid Maya Detiège (sp.a) in Ter Zake, om er haar nieuw lief Chris Dusauchoit voor te stellen. Dat Gennez eraan dacht Detiège terug te fluiten, maar met een zucht vaststelde 'dat dat toch geen zin heeft', zegt iets over de autoriteit van de voorzitter.

Met de roadshows moet de nieuwe generatie ook tonen dat ze klaar is voor het echte werk, uit de schaduw van Vandelanotte, Vandebroucke en Janssens. Die blijven als oude bonzen nog bijzonder invloedrijk, wat het gezag van Gennez niet ten goede komt.

Naast het werk aan de façade is Gennez ook bezig intern te reorganiseren. Zo komt het idee van een breed sociaal-economisch verhaal uit de koker van een nieuw duo aan de partijtop: Jan Cornillie en John Crombez. De ene is pas benoemd als nieuw hoofd van de studiedienst, de andere heeft een lang palmares als kabinetschef van de opeenvolgende federale sp.a-vice-premiers.

Het was Dirk Van Damme, die als kabinetschef voor Onderwijs bij Vlaams minister Frank Vandenbroucke (sp.a) zat, de rode stoelendans in gang zette. Van Damme heeft een topfunctie bij het Oeso in Parijs beet, en wordt als kabinetschef vervangen door Koen Pelleriaux, tot voor kort baas van de studiedienst. In de plaats van Pelleriaux komen Cornillie, als verantwoordelijke voor al het inhoudelijke en Crombez, als specialist voor het sociaal-economische. Zij zullen onder meer ook de kamerfractie beter in de pas laten lopen. Oud-journalist Renaat Schrooten vervangt Crombez als fractiesecretaris in de Kamer.

Cornillie was adjuct-kabinetschef van Vlaams minster Kathleen Van Brempt, maar heeft zijn sporen eigenlijk vooral federaal verdiend op het departement Mobiliteit, bij Vl.Pro-minister Bert Anciaux. 'Ik heb hem via ID21 ooit in de politiek gebracht. Na zijn studies in het buitenland heb ik hem kabinetschef gemaakt, en daar is hij gebleven onder Renaat Landuyt (sp.a). Tot twee jaar geleden was hij nog lid van onze partij, nu maakt hij terecht carrière binnen sp.a. Iemand met bijzonder veel talent', reageert Anciaux.

Dat de kopstukken die in de roadshow zitten, meteen ook de evidente kandidaten zijn als lijsttrekkers voor 2009, wil Gennez niet gezegd hebben. 'Pas in maart 2009 ronden we onze lijsten af', zegt Gennez. Toch gaat men ervan uit dat de voorzitter in Antwerpen trekt, Van den Bossche in Gent, Vanvelthoven in Limburg en Smet of Anciaux in Brussel. Voor West-Vlaanderen moet Gennez kiezen tussen Vande Lanotte en Crombez en in Vlaams-Brabant is naast Tobback ook Vandenbroucke nog in het spel. Zowel Vande Lanotte als Vandenbroucke zouden ook de Europese lijst kunnen trekken, de piste om Mia De Vits tot lijsttrekker te maken lijkt voorlopig verlaten.