De sp.a wil volgende week de commissie Landsverdediging van de Kamer bijeenroepen om te debatteren over de extra troepen die minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) naar Afghanistan wil sturen. De partij hoopt dat de beslissing herzien wordt, aldus sp.a-voorzitster Caroline Gennez afgelopen zaterdag.

"We willen de commissie Defensie samenroepen omdat deze beslissing een echte koerswijziging is tegenover de vorige regering. De beslissing zal zware gevolgen hebben voor de veiligheid van onze mensen en voor het budget", meent Gennez. De sp.a-politica ziet niet in waarom ons land zich nu in de oorlog in Afghanistan moet mengen, op het moment "dat het conflict ontaardt". "Het gaat om gevechtstroepen. We zullen aan een aanvalsoorlog deelnemen in een onrustig gebied, in een oorlog die niet te winnen is", haalt ze uit.

Gennez zegt voorts te constateren dat België aan het handje loopt van de militaire NAVO-partners zoals Nederland en de Verenigde Staten.

De sp.a-voorzitster hoopt op een herziening van "die dwaze beslissing" en rekent hiervoor "op het gezond verstand van de mensen in de regering".

"Het gaat hier om mensenlevens en dan moeten we behoedzaam tewerk gaan", besluit Caroline Gennez.