België moet als EU voorzitter het goede voorbeeld geven en medische en logistieke hulp naar de rampgebieden in Pakistan sturen. sp.a-kamerleden David Geerts en Dirk Van der Maelen zijn verontwaardigd over het gebrek aan initiatief van de federale regering.

De gevolgen van de gigantische overstromingen in Pakistan worden met de dag schrijnender. Cholera dreigt uit te breken en kinderen zullen hiervan het eerste slachtoffer zijn. Internationale hulporganisaties zeggen dat er 3,5 miljoen kinderen zullen sterven indien er niet snel meer hulp wordt geboden.

Daarom wil sp.a dat België een veel actievere rol opneemt in de hulpverlening. sp.a-kamerleden David Geerts en Dirk Van der Maelen roepen op om zeer snel het B-Fast-team uit te sturen dat mee werkt in de medische steunverlening. Budgettaire redenen verhinderen echter momenteel dat het team snel kan vertrekken. Het team beschikt momenteel over een budget van 150.000 euro maar heeft 500.000 euro nodig om ter plaatste een verschil te maken. "De regering moet daarom dringend financiële middelen ter beschikking stellen aan het team."

"Bij de ramp in Haïti kwam de noodhulp vanuit België zeer snel op gang. We vragen ons af waarom de hulp nu zo lang op zich laten wachten", aldus Geerts en Van der Maelen.

De sp.a-kamerleden vinden ook dat de Belgische Krijgsmacht logistiek ondersteuning kan brengen. David Geerts: " België is nu voorzitter van de Europese Unie. Door het Belgische leger niet alleen militair maar ook humanitair in te zetten geven we het goede voorbeeld". Zo kan België onder meer een C 130 en enkele helikopters sturen.

"Zelf het goede voorbeeld te geven kan ook voor de broodnodige stimulans zorgen om de bevolking aan te zetten tot meer solidariteit", besluit Geerts.