Oppositiepartij sp.a reageert tevreden op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Internationale Campagne voor Afschaffing van Kernwapens (ICAN). "Een zeer terechte winnaar", aldus Kamerlid Dirk Van der Maelen en Vlaams parlementslid Tine Soens. Ze roepen ons land op het internationaal verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen. "Als België het verdrag ratificeert, is het kandidaat voor Nobelprijs 2018", aldus de sp.a'ers.

Van der Maelen en Soens prijzen de Campagne omdat die er voor het eerst in de geschiedenis in geslaagd is onderhandelingen op te starten om nucleaire wapens te verbieden. "Het resultaat was overweldigend: 122 VN-lidstaten ondertekenden het internationaal verbodsverdrag op kernwapens".

Ze schetsen daarbij de context waarbinnen het verdrag tot stand is gekomen, met twee kampen die loodrecht tegenover elkaar staan. "Het ene kamp vindt kernwapens noodzakelijk om de wereld veilig te houden, het andere vindt dat de wereld pas veilig zal zijn als alle kernwapens weg zijn".

Soens en Van der Maelen wijzen op de rol van VS-president Donald Trump in die evolutie. "Donald Trump heeft het conservatieve kamp nieuwe energie gegeven door de akkoorden met Rusland voor de afbouw van beide kernwapenarsenalen te annuleren. Trump wil er opnieuw meer aanmaken en dreigt in tussentijd al maandenlang om Noord-Korea te vernietigen. Vandaag nog liet Trump weten dat hij de stekker uit het Iran-akkoord rond nucleaire wapens wil trekken", sommen de sp.a'ers op.

"Gelukkig was er dit jaar een tegenreactie van de rest van de wereld met een duidelijke boodschap: 'voor ons zijn kernwapens illegaal en wie ze wel heeft, is in strijd met het internationaal recht'. Deze boodschap werd omgezet in een verdrag dat twee derden van de wereld ondertekende". Meteen roepen Van der Maelen en Soens onze regering op "het signaal van het Nobelcomité" niet te negeren. Met andere woorden: ratificeer het verdrag en dien een plan in om de kernwapens in Kleine Brogel te verwijderen, luidt het.

De regering tekende het verdrag niet, uit solidariteit met de NAVO. "Binnen de NAVO zweert men bij een geleidelijke verwijdering van de kernwapens en dit al sinds 1968. Die aanpak heeft lang zijn nut bewezen, maar sinds enkele jaren is de rek er helemaal uit. Het aantal staten die kernwapens bezitten is alleen maar toegenomen, met Noord-Korea als laatste nieuwkomer", voeren de Vlaamse socialisten aan. "Deze Nobelprijs betekent een enorme duw in de rug van een nieuwe beweging die de treuzelende houding van de kernwapenstaten beu is".