Peter Vanvelthoven roept de regering op het fiscale achterpoortje voor multinationals te sluiten. “Het is meer dan ooit tijd om door te duwen. Niet voor de multinationals, wel voor de mensen.”

Maandag kwam aan het licht dat ons land weigert om één van de meest gebruikte constructies aan te pakken die multinationals gebruiken om belastbare winst door te schuiven: het achterpoortje van de commissieagenten.

“Maar het is nog niet te laat om die fiscale achterpoortjes te sluiten”, zegt Peter Vanvelthoven. “Het voorbehoud dat minister Van Overtveldt in naam van België gemaakt heeft bij het multilateraal verdrag van de Oeso, kan op elk moment eenvoudigweg worden opgeheven. Ik roep de minister dan ook op om dat te doen. Eén korte brief aan de Oeso en het achterpoortje is dicht.”

“Zo kan de minister uitvoering geven aan zijn eigen beleidsnota en - zoals afgesproken in het kader van de Oeso werkzaamheden - voluit meewerken om deze ontwijkingsconstructie voor multinationals te sluiten in plaats van de fiscale achterpoortjes open te houden. Het is meer dan ooit tijd om door te duwen. Niet voor de multinationals, wel voor de mensen”, aldus Peter Vanvelthoven.

“Wij betreuren vooral ook dat multinationals opnieuw de winnaars zijn in dit verhaal. Of beter gezegd: hun lobby. Waar de Oeso nog bestand was tegen het beukwerk van de lobby, zijn politici dat klaarblijkelijk heel wat minder”, laat Peter Vanvelthoven weten.

“Waar minister Van Overtveldt recent nog in zijn beleidsnota en actieplan fraudebestrijding nog pleitte om belastingontwijking via zogenoemde agenten aan te pakken én te belasten, vindt hij het niet langer noodzakelijk om die vluchtweg te dichten. Hij tekende immers behoud aan tegen het plan dat dat euvel in één keer zou oplossen voor alle lidstaten. En zo zijn we terug naar af”, licht Peter Vanvelthoven toe.

“Nochtans was na de Panama Papers en de LuxLeaks de verontwaardiging groot op alle banken. Van links én rechts. Vandaag is de vaststelling dat het lobbywerk van de multinationals - én de miljarden die ze er tegenaan smijten om hun zaakjes in de achterkamers te blijven regelen – loont”, besluit Peter Vanvelthoven.