Op de gemeenteraad van mei 2017 werd het voorstel van engagementsverklaring zoals voorbereid door de federale regering voorgelegd en besproken. Sp.a formuleerde twee amendementen om deze verklaring scherper te stellen. Na een maand van studie stemde de meerderheid hiermee in.


Op de gemeenteraad van mei stond de 'engagementsverklaring overheidsopdrachten tegen sociale dumping' geagendeerd. Voor sp.a Ronse dat reeds enkele weken aan het broeden was op een eigen voorstel hieromtrent, was dit goed nieuws. Bedrijven die via de inzet van buitenlandse werknemers onze sociale wetten met de voeten treden, plaatsen immers een enorme druk op onze economie. Met als enig doel om de eigen winstmarges te vergroten wordt onze sociale zekerheid uitgehold. In haar eigen overheidsopdrachten, kan de stad dit weren en er zodoende voor zorgen dat bedrijven die van sociale dumping gebruik maken geen cent belastinggeld krijgen. 

Jammer genoeg moesten we vaststellen dat de engagementsverklaring bijlange niet ver genoeg gaat. We waren ervan overtuigd dat er zelf binnen het strikt (inter)national kader mogelijkheden zijn om strenger op te treden. Sp.a vroeg dan ook om een bijkomend artikel waarbij elke (nationale of buitenlandse) kandidaat voor een lokale overheidsopdracht zich verbind tot het respecteren van de fundamentele arbeidsvoorwaarden zoals het betalen van de in België toepasselijke minimumlonen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor zijn onderaannemers.

Tegelijk vroegen we ook om (onder)aannemers te weren die inbreuken zouden gepleegd hebben op de anti-discriminatiewet. Op die manier kunnen we een steentje bijdragen aan de strijd tegen de discriminatie.


Het bestuur nam beide punten op in een aangepast verklaring die unaniem werd goedgekeurd. Sp.a is gelukkig dat we over de grenzen van meerderheid en oppositie deze belangrijke stap konden zetten en zal er aandachtig op waken dat deze bepalingen gerespecteerd worden.