Na het verdwijnen van Belgacom, de verhuis van de belastingdienst naar Oudenaarde en de mogelijke sluiting van het station,  is er nu het plan om ook het Vredegerecht van Ronse binnen afzienbare tijd te sluiten. Sp.a legt zich niet bij neer en neemt het initiatief om met de voltallige raad een schrijven te richten aan Minister van Justitie Koen Geens.


De zogenaamde potpourri-plannen van de federale regering zou de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen onttrekken aan het gerechtelijk kanton Ronse, om deze bij Oudenaarde te voegen. Ronse zou dan samen met Brakel en Geraardsbergen het gerechtelijk kanton Geraardsbergen vormen. Het vredegerecht voor Ronse zou hierdoor van Ronse naar Geraardsbergen verhuizen.

Niet betaalde facturen, OCMW regelgevingen en vele andere geschillen die voor de vrederechter dienen te komen, zullen in Geraardsbergen dienen aanhangig gemaakt te worden. Ronsenaars zullen zich dus naar Geraardsbergen dienen te verplaatsen wat met het openbaar vervoer in het beste geval 2 uren in beslag neemt. In plaats van de drempel tot justitie te verlagen, wordt de toegang tot de meest directe vorm van rechtspraak nog verhoogd voor de Ronsenaar. Zeker voor diegenen die het al wat moeilijk hebben.

Dit is  voor sp.a Ronse onaanvaardbaar. Elke vorm van dienstverlening wordt Ronse ontnomen en verplaatst. En dit voor een stad van meer dan 25.000 inwoners (met Kluisbergen en Maarkedal erbij bijna 40.000 inwoners). Het kan toch niet dat Ronse telkenmale het slachtoffer wordt van deze besparingsregeringen? Daarom vroeg sp.a gemeenteraadslid Pol Kerckhove een krachtig signaal uit te sturen aan de federale regering door een brief, met de steun van de voltallige gemeenteraad, naar federale regering en de minister van Justitie te sturen. Met daarin de dwingende vraag om op zijn minst, welke ratioanaliserings- en besparingsmaatregelen men ook aanhaalt, zittingen van het vredegerecht in Ronse te behouden om zo de toegankelijkheid tot laagdrempelige rechtspraak van de Ronsese burgers en omstreken te garanderen. De infrastructuur is in elk geval aanwezig en het lijkt ons democratischer om één vrederechter naar Ronse te laten komen, in plaats van de Ronsenaars te verplichten naar Geraadsbergen te trekken.