(sp.a) zal samen met de PS de Schaarbeekse meerderheid interpelleren. Het ongenoegen bij Bernadette Vriamont (sp.a) zalSchaarbeekse meerderheid interpelleren over het nefaste

personeelsbeleid

Sedert september 2010 voert het personeel van Schaarbeek (gemeente en OCMW) acties tegende mistoestanden inzake personeelsbeleid. Op 17 november werd er zelfs gestaakt. sp.aSchaarbeek ondershrijft samen met de PS de grieven van het personeel. Bernadette Vriamont

                                   

(sp.a) zal samen met de PS de Schaarbeekse meerderheid interpelleren. Het ongenoegen bij het gemeente en OCMW personeel van Schaarbeek is groot. Sinds de maandseptember voert het personeel actie met korte werkonderbrekingen en dit om dewerkomstandigheden en het personeelsbeleid van de gemeente en het OCMW aan te klagen.Op woensdag 17 november 2010 werd in alle diensten van de gemeente Schaarbeek en het OCMW gestaakt met de steun van het ACOD. De PS en sp.a‐afdelingen van Schaarbeek hebben woensdag een vakbondsdelegatie ontmoet om naar hun grieven te luisteren:

-Sociaal overleg met de gemeentelijke autoriteiten: dit is er momenteel niet, integendeel, men laat begaan en de situatie raakt stilaan verrot

-Het herinvoeren van de eindejaarspremie voor het personeel

-Aanpakken van veiligheidsaspecten en hygiëne van de lokalen

-De opmaak van functieprofielen in overleg met het personeel

-Het gebruik van deze functieprofielen bij aanwervingen, het intern open stellen van nieuwe functies
met het oog op interne promotie en objectiverende examens, in plaats van de
vriendjespolitiek en de politisering die er momenteel heerst,

-Het aanstellen van een permanente personeelsvertegenwoordiger

De laatste 4 jaar zijn de werkomstandigheden voor het gemeente en OCMW
personeel sterkachteruit gegaan. Er wordt geklaagd over sociale druk,
bedreigingen, pesten en machtsmisbruik.Er is een beleid waarbij het personeel
steeds meer onder druk wordt gezet ipv van eenpersoneelsbeleid met oog voor
waardering en respect. Bovendien zijn bepaaldearbeidsomstandigheden (mbt
veiligheid en hygiëne) onaanvaardbaar. Of vindt u bijvoorbeeld deafwezigheid
van evacuatieplannen en brandoefeningen normaal of 2 toiletten op een
verdieping

waar 95 mensen werken, waaronder 75 dames !

Dit beleid vertaalt zich in onrechtmatige ontslagen, demotivatie, een
stijgend aantal depressies,burn outs en groeiend absenteïsme bij het personeel.
sp.a Schaarbeek is dan ook solidair met hetpersoneel en steunt hun eisen.

Op de gemeenteraad van 1 december 2010 zal de socialistische fractie het
College interpellerenover haar nefast personeelsbeleid. Wij zullen ook de
onderhandelingen die op 19 en 22 novembermet het personeelsdelegatie worden
gevoerd nauwlettend opvolgen. Met het ACOD werdafgesproken dat we dit begin
december te evalueren.