Sp.a Schelle verjongt bestuur

Sp.a Schelle is met veel ambitie aan het nieuwe jaar begonnen. De partij kende turbulente jaren als gevolg van bestuurswissels en leek op sommige momenten op sterven na dood. Onder impuls van voorzitster Heidy Mampaey kijken de Schelse socialisten weer positief naar de toekomst. "We zijn gestart met een verjonging van ons bestuur", zegt Mampaey. "Het is verder nog onze bedoeling om vaker naar buiten te komen, onder meer met culturele evenementen. De komende maanden zullen we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Daar willen we met een sterke groep naar voren komen. Wie mee op de kar wil springen, is welkom." (BCOR)

Het Laatste Nieuws 03 februari 2017.