De voorbije weken hebben sp.a en PS bij meerdere tussenkomsten in het parlement gewezen op de fiscale valstrik gecreëerd door de verhoging van het vakantiegeld voor gepensioneerden in de private sector. Die verhoging dreigde teniet worden gedaan, omdat ze op die manier in een hogere belastingschaal zouden terechtkomen. Met andere woorden: hun voordeel zou worden wegbelast. Een onaangename verrassing dus voor zowat 150.000 gepensioneerden en een aanzienlijk aantal mensen met een beperking.

Om deze situatie op de lossen hebben sp.a en PS een voorstel ingediend om te vermijden dat de betrokken gepensioneerden een deel van hun (netto)vakantiegeld verliezen. De regering én de meerderheid zag de fout in en steunde dat voorstel. Vrijdag werd het goedgekeurd.

Karin Temmerman, sp.a-fractieleider in de Kamer: “sp.a en PS zijn opgetogen over de constructieve houding van de meerderheid. Op deze manier hebben we samen een probleem opgelost dat vooral gepensioneerden zou getroffen hebben.”