De sp.a-fractie zal het verzoek tot het inleiden van een belangenconflict jegens het Brussels parlement niet steunen. sp.a staat ten volle achter het cumulverbod dat het Brussels Gewest wil invoeren voor schepenen en burgemeesters aldaar en respecteert de autonomie van het Brussels Gewest.

 Fractievoorzitter Joris Vandenbroucke :  “N-VA maakt er een communautair spel van omdat het niet wil weten van een cumulverbod. Het Brussels Gewest heeft de volle bevoegdheid over de lokale, Brusselse besturen en dus over het statuut van de lokale, Brusselse mandatarissen. De afkeer van een cumulverbod bij de N-VA is echter groter dan het respecteren van de autonomie van het Brussels Gewest. Hoe hypocriet kunnen de Vlaams-nationalisten van N-VA eigenlijk zijn? Zelf altijd maar roepen om meer autonomie voor Vlaanderen, maar wanneer een ander gewest gebruik maakt van haar grondwettelijke autonomie, moet deze geblokkeerd worden. Dit is een maskerade omdat men van geen cumulverbod wil weten. De grootste cumulards zijn dan ook niet toevallig in de rangen van N-VA te vinden.”