Deze week bereikten de Vlaamse regering, intendant en actiegroepen een akkoord over een “oosterweel light” tracé. Een goede zaak voor de mobiliteit en leefbaarheid in en rond Antwerpen: we kunnen eindelijk vooruit.

Een wezenlijk onderdeel van dat project is de modal shift: zorgen dat 50% van de verplaatsingen met de auto gebeurt, en 50% te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Dat kan pas slagen als Antwerpen een goed voorstadsnet krijgt voor trein, meer ruimte voor fiets, en meer en performante tramlijnen.


Het wachten op een tram naar Ekeren lang genoeg heeft geduurd.


De aanleg van de Noorderlijn is daarom een goede zaak. Maar voor de inwoners van Ekeren is het een gemiste kans dat deze nieuwe tramlijn over een vrije bedding op de Noorderlaan niet doorrijdt naar Ekeren zelf, omdat zowel districts- als stadsbestuur dit niet wilden.

sp.a voerde daarom vanochtend actie in Ekeren en plaatste zelf al een tramhalte in Ekeren. Het wachten op een tram naar Ekeren lang genoeg heeft geduurd.