Dat bewegen belangrijk is, om je goed in je vel te voelen en om een lang en gezond leven te hebben, is geen nieuws. Dat kinderen best drie uur per dag actief bezig zijn, wat de internationale norm is, is minder goed geweten. Uit onderzoek blijkt dat 98 % van de Vlaamse kleuters te weinig beweegt. “Bewegen kan overal, niet alleen in sportverband. En dat willen we graag stimuleren door op verschillende plaatsen in de stad bewegingsplekken voor kinderen te voorzien, zodat ze spelenderwijs kunnen ontdekken dat bewegen plezant is”, zeggen Christophe Stockman, Valérie Dons en Bieke Verlinden, kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van sp.a Leuven.

Een kindvriendelijke stad is een stad met aandacht voor beweging. “Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt zeker voor sport en beweging”, zegt Stockman, die als leerkracht L.O. aan de slag is. “Naast de sporturen op school of in clubverband, willen we kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, aansporen om ook daarbuiten meer te bewegen.”

Om dat te bereiken, heeft sp.a Leuven een uitgebreid beweegplan voor alle Leuvenaars opgesteld, dat deel uitmaakt van het verkiezingsprogramma. Hieronder staan enkele speerpunten, met de focus op kinderen en jongeren, uit het plan:

1) Meer beweegplekken in de buurt

De publieke ruimte biedt potentieel om er een beweegplek van te maken. “Er zijn al een pak speeltuinen in Leuven, maar in sommige buurten ontbreken ze nog”, zegt Bieke Verlinden. “Bovendien kunnen de speeltuigen uitdagender, om beweging aan te moedigen.”

Beweegplekken hoeven niet altijd in een speeltuin te zijn. “Overal in de stad willen we elementen die tot beweging aanzetten. Elk plein of parkje zou moeten aanzetten tot spelen en bewegen”, zegt Valérie Dons. “Of op school natuurlijk, waar speelplaatsen kunnen omgetoverd worden in avontuurlijke groene zones, waar kinderen gestimuleerd worden om te klauteren en te ravotten. Met het project Groenplaats kunnen scholen daar subsidies voor krijgen.”

Binnen het ‘Kom op voor je wijk’-project, waarmee inwoners ondersteuning krijgen om hun buurt te verfraaien, wil sp.a ook bewegingsvriendelijke initiatieven aanmoedigen. “Zo kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om speeltuintjes, trampolines, looproutes… aan te leggen in hun wijk”, zegt Verlinden.

2) Leegstaande panden bewegingsvriendelijk invullen

Het succes van de beweegruimte voor kinderen en de parkourruimte voor jongeren in Hal 5 bewijst het: er is nood aan overdekte ontmoetingsplekken waar je bijvoorbeeld kan skaten, pingpongen... “Zo kunnen kinderen en jongeren zich uitleven, ook wanneer de weersomstandigheden het buiten niet toelaten”, zegt Stockman.

3) Ruimtedeelplatform

We willen extra ruimte creëren, om aan de vraag van onder meer de sportverenigingen tegemoet te komen. Bestaande ruimte delen, kan al een deel van de oplossing zijn. “Zo kan bijvoorbeeld een school na de schooluren haar vrije ruimtes aanbieden aan bijvoorbeeld een sportclub”, zegt Dons. Via een online tool willen we al die beschikbare ruimte eenvoudig raadpleegbaar in kaart brengen.

4) Fietsboulevards

Veilige, groene en goed verlichte fietswegen, afgescheiden van het gemotoriseerd vekeer, zoals het Jan Vranckxpad in Kessel-Lo of het Lijnloperspad in Wilsele, moedigen aan om te bewegen. “Zo willen we nog meer fietsboulevards tussen bijvoorbeeld scholen en speelplekken in alle deelgemeenten”, zegt Stockman, “zodat ook jonge kinderen zich probleemloos en veilig met de fiets kunnen verplaatsen, in en tussen de deelgemeenten.”

5) App met publieke beweegplekken

Een digitale kaart van Leuven, waar alle publieke beweeg-, speel- en sportplekken overzichtelijk zijn aangegeven. “Via de app kun je dan snel opzoeken waar je je vlakbij huis met de kinderen kan uitleven, of hoe je van de dagelijkse verplaatsing een leuke, avontuurlijke wandeling, fietstocht of bewegingsmoment kan maken. Of je kan er mensen vinden om samen te sporten”, besluit Stockman.