Op de gemeenteraad van 19/12 stelde sp.a Ronse voor om de algemeen gemeentelijke heffing van 190 euro af te schaffen. De gederfde inkomsten kunnen volgens fractieleider Koen Haelters beter opgehaald worden via progressieve systemen zoals de onroerende voorheffing. Hierdoor zou men een belangrijke stap zetten naar een rechtvaardige fiscaliteit en kan een doorsnee gezien 150 euro uitsparen.

 

De gemeentelijke heffing werd door dit bestuur twee jaar geleden opgetrokken van 150 naar 190 euro. Reeds toen kwam van sp.a veel kritiek omdat dit precies de meest vlakke belasting is waarover de stad beschikt. Bij deze heffing betaalt een alleenstaande moeder die met twee kinderen in een bescheiden rijhuis woont immers even veel als een rijk koppel zonder kinderen die in een riante villa woont. Daarom stelt sp.a voor om deze oneerlijke gemeentelijke heffing af te schaffen.

De inkomsten die de stad hierdoor verliest, kan ze deels recupereren uit een lichte stijging van de onroerende voorheffing. Deze belasting wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Eigenaars van een kleine woning betalen zo veel minder dan eigenaars van grote villa’s. Ook de samenstelling van het gezin wordt hierbij in rekening gebracht. De overige gederfde inkomsten moeten volgens sp.a niet langer worden opgehaald bij de burgers gezien het bestuur jaar na jaar een overschot van verschillende miljoenen op haar jaarrekening boekt. Net om die redenen heeft het bestuur ook afgezien van de aangekondigde besparing op haar eigen wedde. Het is dan maar eerlijk dat de besparing op kost van de burger ook wordt herzien.

Door de voorgestelde lokale taxshift kan een doorsnee gezin 150 euro per jaar uitsparen. Enkel eigenaars van zeer grote villa's en grote bedrijven (voor wie dit een fiscale aftrekpost is) hadden in dit voorstel meer moeten bijdragen. Maar dat vindt deze meerderheid niet eerlijk. Alle gezinnen, ook de meest kwetsbare 20 tot 40 euro meer laten betalen vindt ze dan wel geen probleem. Sp.a zal blijven aandringen op een rechtvaardigere lokale fiscaliteit en zal in de komende maanden verder actie voeren en constructieve voorstellen indienen.