“Wonen is een grondrecht. Toch stellen we vast dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot huisvesting, helaas is dit ook in Mechelen het geval.” stelt sp.a gemeenteraadslid Caroline Gennez.

Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden, zo staat te lezen in de Belgische Grondwet. Dit recht omvat onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting en werd 1993 in artikel 23 toegevoegd aan de constitutie. Maar in de praktijk stellen we vast dat een woning vinden niet altijd evident is, zeker niet voor alleenstaanden en gezinnen met een beperkt of onzeker inkomen, met minder vaardigheden, een zorgbehoefte, een niet-Vlaamse naam of origine,…

“Om een meer gelijke toegang tot huisvesting te bevorderen en discriminatie actief te bestrijden, blijken praktijktesten op de huurmarkt een waardevol en effectief middel te zijn.” aldus Caroline Gennez (sp.a). “In de stad Gent bewezen de praktijktesten dat discriminatie op de huurmarkt daalt wanneer vastgoedmakelaars weten dat dergelijke testen worden georganiseerd. Op die manier worden problematische situaties in kaart gebracht en kunnen deze verder worden opgevolgd en aangepakt.” Tijdens de gemeenteraad vanavond dient sp.a hierover een voorstel in.

In Mechelen ligt de prijs 10% hoger dan de gemiddelde huurprijs van een identieke woning in Vlaanderen. Door het schaarser wordend aantal betaalbare woningen in Mechelen ontstaat er een krapte op de woningmarkt. Door het beperkte aanbod huurwoningen en de grote vraag naar betaalbare, kwalitatieve woningen, stijgen de woningprijzen en hanteert men strengere selectiecriteria om een huurcontract af te sluiten. Hierdoor krijgen bepaalde doelgroepen het bijzonder moeilijk om een woning te vinden in Mechelen en vallen sommigen systematisch uit de boot. “Er ontstaat een grote ongelijkheid op de huurmarkt. Deze vorm van discriminatie moeten we een halt toeroepen. Voor verhuurders moeten er voldoende zekerheden worden ingebouwd, maar een huurder weigeren louter op basis van iemands afkomst kan niet.” besluit Caroline Gennez.