Op de gemeenteraad van 30/01 werd het dossier van het zwembad aan de gemeenteraad voorgelegd. Sp.a is steeds voorstander geweest van een nieuw zwemcomplex maar vindt dat de beschikbare middelen in de eerste plaats moeten besteed worden aan een vernieuwde publieke zorg. Om die reden heeft sp.a Ronse zich gisteren ook onthouden.

 

Het vernieuwen van het zwembad staat reeds geruime tijd op de politieke agenda. Reeds bij de realisatie van het masterplan voor de sportsite onder de vorige legislatuur werd een nieuw zwembad en een nieuwe atletiekpiste voorzien. De centralisatie van de sportinfrastructuur zorgt niet alleen voor meer interactie en een levendigere sportzone. Het biedt ook voordelen naar beheer en onderhoud.


Desondanks blijft een nieuw zwembad een zeer duur project. De totale investering, onderhoud en btw inbegrepen, zal meer dan 16 miljoen bedragen. En dan hebben we het nog niet over het jaarlijks exploitatieverlies. Maar dienstverlening aan de burger mag natuurlijk wel iets kosten. En de financiële samenwerking die men in dit kader aangaat met andere gemeenten is volgens ons een goede zaak.

Tegelijk zegt ditzelfde stadsbestuur echter dat er helemaal geen geld is om de stedelijke zorgdiensten te vernieuwen. Er is geen geld voor het vernieuwen van het stedelijk kinderdagverblijf of het woonzorgcentrum. De enige oplossing die het stadsbestuur hier naar voor schuift, is de totale uitverkoop aan de privé. Deze grootschalige privatisering zal in de komende decennia verstrekkende gevolgen hebben voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg.


Het bouwen van het nieuw zwembad is dus enkel mogelijk gemaakt door de uitverkoop van de zorg. Volgens ons legt dit stadsbestuur hiermee de verkeerde prioriteiten. Het vernieuwen van de stedelijke zorg mag dan een minder sexy project zijn dan een nieuw zwembad, het is voor de toekomst van onze stad en haar bewoners des te essentiëler. Een politieke visie die verder strekt dan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 legt dus andere prioriteiten.Wij durven die keuze te maken, anderen blijkbaar niet.